Jeg er utilfreds med forhold på min arbejdsplads – må jeg tale om det, eller er jeg underlagt tavshedspligt på det område?

Som udgangspunkt har du som offentlig ansat samme frihed som andre til at deltage i den offentlige debat.

Din ytringsfrihed er dog begrænset, hvis oplysningerne vedrører børns, forældres eller kollegers private forhold.

Hvis du vil udtale kritik af forholdene på arbejdspladsen, skal du understrege, at det er din private og personlige mening,

Se Guide: Ytringsfrihed

Er du i tvivl om, hvad du må udtale dig om, så kontakt din lokale fagforening og få uddybet forholdet mellem tavshedspligt og ytringsfrihed.

| Senest opdateret 08-07-2016 |