Jeg er kommet til at smadre et vindue på min arbejdsplads – hvem erstatter det?

Som udgangspunkt erstatter institutionens forsikring denne type uheld.

Hvis du er involveret i en skade på enten personer eller ting, bliver den vurderet i forhold til fire handlemåder: Hændeligt uheld, simpel uagtsomhed, grov uagtsomhed og forsæt. Herudfra bliver erstatningsansvaret placeret. Det spiller desuden en rolle om skaden er dækket af en forsikring.

Læs mere om erstatningsansvar

Forbehold
Arbejdsgiver kan kræve, at den ansatte betaler erstatning, hvis der er handlet med forsæt eller udvist grov uagtsomhed.

Dom
Som eksempel kan nævnes en sag, hvor en pædagog havde ladet sin nøgle til institutionen ligge i en skuffe igennem længere tid. 

Da hun sagde sin stilling op og skulle rejse fra institutionen, opdagede hun, at nøglen var væk. Institutionen rejste krav om, at hun skulle betale for omstilling af låsene på alle adgangsdøre. 

Her spillede det en rolle, at der ikke havde været indbrud eller var stjålet ting fra institutionen, heller ikke efter at hendes nøgle var forsvundet. Hendes fejl måtte henregnes til simpel uagtsomhed, og efter alle sagens omstændigheder var pædagogen ikke erstatningspligtig.
| Senest opdateret 08-07-2016 |