Har jeg ansvar for børnenes færden mellem institutionen og hjemmeadressen?

Nej. Børnenes vej til og fra institutionen er ikke en del af din tilsynspligt.

Institutionens tilsynsområde omfatter skolens bygninger og fortovs-, gade- og vejareal umiddelbart uden for institutionen.

I skoleregi indtræder tilsynspligten 10 minutter før undervisningstidens begyndelse og ophører på det tidspunkt, hvor eleverne normalt har forladt skolen.

Der gælder imidlertid nogle andre regler for daginstitutionerne. Her bliver ansvaret bedømt ud fra de almindelige erstatningsansvarsregler, det vil sige en vurdering af hvornår, der er handlet forsvarligt.

I forbindelse med børnenes færden mellem skole og institution har du handlet forsvarligt, hvis du sikrer dig, at børnene forlader institutionen i god ro og orden.

Læs om tilsynspligt

| Senest opdateret 08-07-2016 |