Pension

Hvis du er ansat som pædagog på BUPL's overenskomst, har du din pensionsopsparing i PBU – Pædagogernes Pension.

Din arbejdsgiver indbetaler pensionsbidraget til PBU hver måned sammen med udbetalingen af din løn. Hvis du er ansat under pædagogoverenskomsten indbetaler din arbejdsgiver 14,37 procent af din løn til din penionsopsparing i PBU og hvis du er ansat under lederoverenskomsten er det 16,02 procent af din løn, der indbetales til pension.

Hvis du er reglementsansat pædagog, får du din pension gennem Pensionskassen af 1976. Det er Statens Administration, der administrerer ordningen.

Er du privatansat? Find din overenskomst her