Guide: Forstå en overenskomst på fem minutter


Hvad er en overenskomst?
En overenskomst er en kollektiv aftale på arbejdsmarkedet mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation. Aftalen fastlægger de centrale vilkår for ansættelsesforholdet.

En overenskomst fastlægger blandt andet løn og lønsystem, arbejdstid, pension, opsigelsesregler, løn under barsel og under børns sygdom. En overenskomst indeholder også retten til at vælge en tillidsrepræsentant.

Hvorfor er overenskomster vigtige?
I Danmark spiller overenskomsterne en stor rolle, fordi det er overenskomsterne der regulerer forholdene på det danske arbejdsmarked. Det er kun begrænsede dele af ansættelsesforholdet, som er reguleret af lovgivning, fx gennem funktionærloven og ferieloven. 

I modsætning til mange andre europæiske lande har Danmark ingen lovgivning om mindsteløn. Det danske system indebærer altså, at det er lønmodtagerne og arbejdsgiverne, der aftaler med hinanden, hvordan arbejdsmarkedet skal indrettes.

Hvilke pligter medfører en overenskomst?
En overenskomst skal overholdes af både arbejdsgivere og lønmodtagere. For arbejdsgiverne indebærer det bl.a., at de skal betale den overenskomstmæssige løn, at de aftalte arbejdstidsregler respekteres, at afskedigelser skal følge bestemte procedurer osv.

For de ansatte indebærer det bl.a., at de skal efterkomme arbejdsgiverens instruktioner og  at de ikke må nedlægge arbejdet.

Hvorfor skal overenskomsten fornyes?
Overenskomster gælder for en tidsbegrænset periode, hvorefter de kan opsiges. Den seneste overenskomst, der blev indgået i 2015, var treårig. Derfor skal der forhandles en ny overenskomst i 2018.

Når overenskomsterne er sagt op, har begge parter mulighed for at varsle arbejdsstandsning (strejke og lockout). Forhandlingerne om en ny overenskomst foregår derfor altid på baggrund af muligheden for en arbejdskonflikt. 
Det skete i bl.a. i 2008, hvor pædagogerne stemte nej til forhandlingsresultatet og strejkede for at få et bedre resultat. Derefter varslede arbejdsgiverne lockout af pædagogerne.
| Senest opdateret 16-11-2015 |