Pædagogoverenskomsten - for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber

BUPL har indgået en overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, fritidshjem, klubber, skolefritidsordninger og skoler mv. med KL. Overenskomsten er gældende fra 1. april 2015.

Til overenskomsten knytter sig i alt 9 protokollater, der handler om dels en række særlige arbejdsområder, dels om nogle særlige ansættelsesvilkår.

Overenskomsten dækker pædagoger, der ansættes ved / som

 • Kommunale daginstitutioner
 • Selvejende daginstitutioner
 • Kommunale fritidshjem
 • Selvejende fritidshjem 
 • Kommunale og selvejende dagtilbud oprettet efter serviceloven.
 • Kommunale klubtilbud
 • Selvejende klubtilbud 
 • Kommunale og selvejende klubtilbud oprettet efter serviceloven.
 • Kommunale ungdomsskoleklubber
 • Skolefritidsordninger og skoler
 • Støttepædagoger
 • Dagcentre

Overenskomsten dækker også pædagogstuderende i lønnet praktik samt ikke pædagog-uddannede støttepædagoger, klubassistenter m.fl.
Læs pædagogoverenskomsten

Kombinationsansættelser
BUPL har sammen med en række organisationer indgået en rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne. Pædagogoverenskomsten henviser til denne aftale.
Læs Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

Afgrænsning af overenskomsttilknytning
Til protokollat VI om leg og læring har KL udarbejdet en vejledning om afgrænsning af overenskomsttilknytning i indskolingen på grundlag af voldgiftskendelse om Leg og Læring i Skive Kommune.
Læs KL's vejledning

Arbejdstid og koloni
I tilknytning til pædagogoverenskomsten er der indgået en aftale om arbejdstid og en aftale om betaling m.v. ved koloniophold.
Læs aftalen om arbejdstid
Læs aftalen om koloniophold

OK-pjece
BUPL har udgivet en pjece, som forklarer hvad der står i overenskomsten. Pjecen indeholder også hele overenskomstens tekst.
Læs BUPL's pjece om pædagogoverenskomsten 

OK-15: Nye overenskomster for pædagoger

I februar 2015 er der indgået flere nye overenskomster for pædagpoger gældende for perioden 2015-2017.

Læs mere om de nye overenskomster

 
| Senest opdateret 20-02-2017 |