Vikaroverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Er du tilknyttet et vikarbureau, der har indgået overenskomst med BUPL? Her kan du læse om din løn og dine arbejdsvilkår.

BUPL har sammen med Socialpædagogerne og FOA - Fag og Arbejde indgået en vikaroverenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Du er omfattet af denne, hvis du er tilknyttet et vikarbureau, der enten er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, eller har tiltrådt overenskomsten selvstændigt. Underpunktet "Vikarbureauer med overenskomst" kan fortælle dig, om dit vikarbureau har indgået overenskomst.

Denne overenskomst adskiller sig på mange måder fra de overenskomster, BUPL ellers har indgået for både offentlige og kommunale institutioner. Hvad det betyder for dig som omfattet af denne, kan du læse mere om under "Overenskomsten for vikarer".

Selv om der gælder andre regler for dig som tilknyttet et vikarbureau, er du stadig medlem af én af BUPL's lokale fagforeninger med ret til at benytte dig af de mange tilbud. Din rådgivning i de forskellige forhold vedr. din overenskomst skal du derfor henvende dig til din lokale fagforening for at få.


Undersøgelse af pædagogiske vikarers arbejdsliv
Valget af det pædagogiske vikararbejde kan ses som en måde at mestre de negative erfaringer, som flere af de pædagogiske vikarer har med fra deres tidligere arbejde som fastansatte.

Valget af vikararbejdet er dog ikke uden nye problematikker; tabet af kontinuiteten i arbejdets relationer, begrænsede arbejdsrettigheder og manglende anerkendelse tæller som de negative sider ved et arbejdsliv som pædagogisk vikar.

Hent rapporten fra Roskilde Universitetscenter:
Pædagogiske vikarer - ambivalenser og forandringspotientialer i et fleksibelt arbejdsliv (pdf)

| Senest opdateret 28-03-2017 |