Private institutioner - organisationer og overenskomster

Her på siden kan du finde en samlet oversigt over de forskellige organisationer, som BUPL har overenskomst med for private institutioner.

Baggrunden for overenskomst-samarbejdet  med en række organisationer var en lovændring i oktober 2005. Lovændringen gav adgang til at oprette og drive private institutioner, og flere organisationer ønskede derfor at kunne tilbyde en overenskomst målrettet privat drevet daginstitutioner.

Udgangspunktet for alle overenskomsterne er at gøre dem så enkle og forståelige som muligt. Derfor er de 8 overenskomster bygget op over en en model, der er baseret på, at samtlige bestemmelser enten findes direkte i overenskomsten, eller er lovreguleret. På en række områder er de lovbestemte rettigheder herefter løftet op på kommunalt niveau.

| Senest opdateret 05-10-2017 |