Generelle aftaler

Udover de 4 kommunale overenskomster, som fremgår af menuen til venstre, har BUPL indgået en række generelle aftaler, der gælder på tværs af de 4 overenskomster. Det vil sige, at de generelle aftaler gælder for alle 4 kommunale overenskomster, men ikke for reglementsansatte og tjenestemænd.

Hovedaftale
BUPL har indgået en hovedaftale med KL. Hovedaftalen fastlægger de fundamentale spilleregler om samarbejde, organisationsfrihed, ledelsesret, interesse- og retstvister og fredspligt.
Læs hovedaftalen

Aftale om lokal løndannelse
BUPL har desuden indgået en fællesaftale om lokal løndannelse sammen med FOA, Socialpædagogerne, 3F og Metal, der dækker det pædagogiske område. I tilknytning til fællesaftalen gælder en aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.
Læs aftalen om lokal løndannelse

Aftale om kombinationsansættelser
Den sidste fællesaftale er rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne. BUPL har indgået denne aftale sammen med FOA, Socialpædagogerne og 3F. Rammeaftalens overordnede formål er at give mulighed for, at allerede ansatte medarbejdere, efter lokal aftale kan få en samlet ansættelse, som ellers ville være omfattet af flere overenskomster.
Læs aftalen om kombinationsansættelser


| Senest opdateret 24-02-2015 |