Skal jeg godkende min overenskomst?

Ja. Du skal være med til at godkende nye overenskomster.

Når overenskomstforhandlingerne er afsluttet sender BUPL forhandlingsresultaterne til urafstemning, hvor de medlemmer, som er omfattet af aftalerne, stemmer ja eller nej til de nye vilkår.

Det er altså de berørte medlemmer, der selv siger ja eller nej til de nye overenskomster.

| Senest opdateret 08-07-2016 |