Forhindret i ferie

Der kan opstå særlige situationer, hvor den ansatte bliver forhindret i at holde ferie.

I ferieaftalen er det nærmere i § 24 opremset, i hvilke situationer, en ansat har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse uden at ferien holdes.

De mest almindelige situationer er den ansattes egen sygdom eller barsels- og adoptionsorlov.

Hvis en ansat på grund af fx sygdom ikke har kunnet holde sin sommerferie i perioden fra 1. maj til 30. september, har hun ret til at få udbetalt løn eller feriegodtgørelsen for den ikke afholdte ferie umiddelbart efter ferieperiodens udløb.

Den ansatte kan med sin arbejdsgiver skriftligt aftale, at den ferie, der ikke kunne holdes på grund af sygdommen i stedet overføres til den næste ferieår. Der er altså ikke en ret til at få ferien overført, men der er en mulighed for at lave en aftale med sin leder.

Læs ferieaftalen (pdf)

Ændring af ferieloven, der har betydning for pædagoger:

Forslag til ændring af ferieloven er vedtaget

Forslag til lov om ændring af lov om ferie

Uddrag af lovbemærkningerne

| Senest opdateret 03-04-2017 |