Hvem bestemmer, hvornår jeg må holde ferie?

Din leder fastsætter efter drøftelse med dig, hvornår ferien skal holdes.

Der er mange forskellige måder at planlægge ferien på. Oftest planlægger lederen det kommende ferieår i samarbejde med sine ansatte, og hvis der ikke kan opnås enighed om tidspunktet for feriens afholdelse, har lederen det sidste ord.

Der skal tages størst mulig hensyn til den ansattes ønsker, for eksempel at hovedferien (sommerferien) afholdes i den ansattes barns skolesommerferie.

Læs mere om hovedferie og planlægning af ferie

| Senest opdateret 11-01-2017 |