Hvad er den 6. ferieuge?

Den 6. ferieuge dækker over en uges ferie, som du – som udgangspunkt - kan afholde helt efter eget ønske.

Som ansat har du ret til 6 ugers ferie indenfor et ferieår (1. maj – 30. april). Arbejdsgiveren kan principielt råde over de 5 af ferieugerne.

Så snart du ved, hvornår du vil afholde den 6. ferieuge, skal du give din arbejdsgiver eller leder besked.

Ferieugen kan afholdes samlet eller som enkeltstående dage. Du kan også vælge ikke at afholde den og i stedet få ferietimerne udbetalt efter ferieårets udløb.

Forbehold

Hensyn til arbejdets udførsel kan forhindre dig i at få dit ferieønske for 6. ferieuge opfyldt. 

En kommune har mulighed for at bede sine ansatte om at tilkendegive, om de ønsker den 6. ferieuge udbetalt i stedet for at holde den. Hvis din kommune vil bruge den mulighed, skal kommunen ved ferieårets start - den 1. maj - meddele dette til sine ansatte. I givet fald skal din arbejdsgiver have besked inden den 1. oktober i ferieåret, hvis du vil have udbetalt den 6. ferieuge. Kommunen kan fastsætte en senere dato.
| Senest opdateret 05-07-2016 |