Guide: Det skal du vide om din barsel

Før fødslen:

 • Graviditetsundersøgelser
  Du har ret til at gå til graviditetsundersøgelser i din arbejdstid, hvis det passer ind i institutionens rytme og ikke er til gene for arbejdspladsen.

 • Besked om graviditet
  Du skal senest 3 måneder før fødslen, fortælle din leder at du er gravid. Hvis du skal til graviditetsundersøgelser i arbejdstiden, vil det være praktisk at fortælle det tidligere.

 • Besked om orlov
  Du skal senest 3 måneder før fødslen give din leder besked om, hvornår du forventer at begynde på din barselsorlov. Du skal samtidig dokumentere din termin, for eksempel med kopi af vandrejournal.

 • Orlov
  Du har ret til at gå på barselsorlov med sædvanlig løn, når der er 8 uger til den forventede fødsel.

 • Orlov tidligere end 8 uger før forventet fødsel
  Du har mulighed for tidligere orlov, hvis arbejdets karakter betyder en risiko for fostret, eller hvis graviditeten har et sygeligt forløb.

 • Undgå smitte og tunge løft
  Vær opmærksom på god hygiejne i institutionen og kontakt din læge, hvis du tror, du er smittet. Infektionssygdomme som for eksempel røde hunde, indebærer en vis risiko for dig og fostret. Husk altid at bruge en god løfteteknik, da mange, tunge, akavede og pludselige løft kan øge risikoen for abort eller for tidlig fødsel.

Efter fødslen - Mor:

 • Orlov med løn
  Efter fødslen har du ret til barselsorlov i 14 uger med sædvanlig løn.

 • Orlov, hvor længe?
  Efter de første 14 uger efter fødslen har du ret til fravær i 32 uger mere. Du kan forlænge de 32 uger med 8 uger og med yderligere 6 uger.

 • Økonomi
  Det er ikke hele perioden efter den 14. uge efter fødslen, der er med sædvanlig løn eller fulde barselsdagpenge. Der er i alt 32 ugers barselsdagpenge som skal dække den orlov du eller faren holder. Af de 32 uger på barselsdagpenge er der 6 uger med løn til mor. Herudover er der 6 uger med løn til enten dig eller til faren til barnet. Disse uger kan deles mellem forældrene.

 • Nedsat kontingent
  Du kan i en del af din orlov betale halv pris for dit medlemskab af BUPL.
  Ansøg om nedsat kontingent

 • Tidlig planlægning
  Du skal inden otte uger efter fødslen give din leder besked om, hvornår du regner med at komme tilbage på arbejdet efter orloven.

 • Individuelt tilrettelagt orlov
  Kombinationsmulighederne for orlov til dig og/eller dit barns far er temmelig mange.

Læs mere om, hvordan du selv kan tilrettelægge den bedst mulige barselsorlov  for dig og din familie i 'Når pædagoger får børn'.


Efter fødslen - Far:

 • Orlov med løn
  Som far har du ret til to ugers orlov med sædvanlig løn i forbindelse med  dit barns fødsel.

 • Orlov, hvor længe?
  Du har ret til fravær fra dit arbejde i yderligere 32 uger.

 • Besked om orlov
  Du skal give din leder besked om de 2 ugers orlov i forbindelse med dit barns fødsel inden 4 uger før fødslen. Du kan aftale med din leder, at disse 2 uger ligger på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Du skal inden otte uger efter fødslen give din leder besked om, hvornår du forventer at begynde andet fravær (forældreorlov) og om længden af orloven.

 • Økonomi og planlægning
  Der er mange kombinationsmuligheder for dig og din familie. og det er ikke hele perioden, der er med sædvanlig løn eller fulde barselsdagpenge. Der er øremærket syv ugers orlov med løn til dig som far af de 32 ugers barselsdagpenge. Herudover er der 6 uger med løn til enten far eller mor eller til deling.

Læs mere om, hvordan du selv kan tilrettelægge den bedst mulige barselsorlov for dig og din familie i pjecen, 'Når pædagoger får børn'.


Efter fødslen - Både mor og far:

 • Orlov senere
  En af forældrene har ret til at udskyde en del af de 32 ugers orlov og bruge denne periode inden dit barn fylder 9 år. Du har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af din barselsorlov. Derudover kan du aftale med din arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov, der skal bruges inden barnet fylder 9 år.

 • Delvist arbejde
  Du kan godt genoptage arbejdet delvist allerede efter de første to uger efter fødslen, og samtidig forlænge fraværs- og dagpengeretten/lønretten.

 • Omsorgsdage
  Du har både som mor og far ret til 2 omsorgsdage pr. år pr. barn, til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Der er ret il omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født.

 • Planlægningen
  Der er mange kombinationsmuligheder for at holde barsels- og forældreorlov for dig og din familie. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er hele perioden, der er med sædvanlig løn eller fulde barselsdagpenge. Det er også vigtigt, at have afklaret, hvordan I samlet set skal holde barselsorlov og eventuel ferie og give jeres arbejdsgivere besked senest  8 uger efter fødslen.

| Senest opdateret 09-08-2017 |