Omsorg

Pædagoger er omfattet af forskellige rettigheder under børns sygdom.

De er følgende:

  • mulighed for tjenestefri med løn ved barns første og anden sygedag
  • ret til tjenestefri med løn ved barns hospitalsindlæggelse, hvis barnet er under 14 år
  • ret til hel eller delvis tjenestefri med løn til pasning af alvorligt syge børn under 18 år
  • ret til tjenestefri svarende til antal timer med tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barn med nedsat funktionsevne
Se 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager' mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.
| Senest opdateret 11-06-2015 |