Jeg er gravid - har jeg ret til lønnet fravær, når jeg skal til graviditetsundersøgelse?

Ja. Du har ret til lønnet fravær fra arbejde til graviditetsundersøgelser.

Ved almindeligt forløbende graviditet vil der normalt kun være tale om ret til frihed til de almindelige, forebyggende undersøgelser, der tilbydes.

Ved komplicerede graviditeter, eller hvis der er tale om en tvillinge- eller trillingegraviditet, vil der typisk blive tilbudt flere forebyggende undersøgelser med henblik på at sikre, at graviditeten forløber så godt som muligt.

Som udgangspunkt skal fraværet være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Det kan dog være vanskeligt at planlægge en forebyggende graviditetsundersøgelse på tidspunkter, der er til mindst mulig gene for arbejdspladsen.

Bemærk:
Bestemmelsen giver ikke den vordende far ret til frihed med løn for deltagelse i en forebyggende graviditetsundersøgelse.
| Senest opdateret 05-07-2016 |