Arbejdstid

Den gennemsnitlige arbejdstid for fuldtidsansatte pædagoger er 37 timer om ugen. Der gælder en central arbejdstidsaftale indgået mellem BUPL og KL. Aftalen gælder for pædagoger ansat i daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Herudover kan der være indgået en række lokale aftaler, hvor arbejdstiden aftales for flere institutioner i kommunen eller på den enkelte arbejdsplads. Det er reguleret i de konkrete arbejdstidsaftaler, hvordan arbejdstiden bliver tilrettelagt, hvornår og hvordan arbejdstiden bliver opgjort, og hvilke regler der gælder for overarbejde.

Er du privatansat? Find din overenskomst her