Guide: Sådan får I et godt personalemøde

Alle pædagoger går til møder, og mange oplever, at der bliver snakket meget, tiden bliver overskredet, og mødet munder alligevel ikke rigtigt ud i noget konkret.

Det kan være en dominerende leder, der taler og orienterer for længe. Det kan være i kraft af arbejdspladsens demokratiske karakter, hvor alle skal kunne komme til orde, så når én har ytret sig, har alle andre også lov til det det, selvom de måske siger det samme. 

Her er 9 trin til bedre møder:

 1. Find de rigtige deltagere.
  Kun personer, for hvem det er relevant, deltager i mødet.
 2. Fortæl deltagerne, hvorfor de er til mødet.
  Mødets formål skal klart fremgå for deltagerne. De skal vide, hvad de kan beslutte, og hvad de ikke kan beslutte.
 3. Afklar forventninger.
  Skeln mellem dagsordenspunkter, der har fokus på henholdsvis idéudvikling og inspiration, beslutninger, læring og erfaringsudveksling og videregivelse af information.
 4. Mødet skal ledes.
  Der skal altid være en mødeleder, der driver processen fremad. Det behøver ikke at være lederen.
 5. Skriv referat.
  Der skal som minimum skrives et beslutningsreferat. Ellers glemmer deltagerne hurtigt, hvad der er besluttet på mødet.
 6. Hav en klar dagsorden.
  Skriv en grundig dagsorden, og præsenter hvert punkt mundtligt på mødet. Sæt en ramme for, hvor lang tid I skal bruge på hvert punkt.
 7. Start til tiden.
  Det skal være en del af kulturen på arbejdspladsen, at man som en selvfølge møder til tiden. Vent derfor ikke på deltagere, der kommer for sent.
 8. Hold pauser.
  Man har svært ved at holde fokus på et emne meget længere end 20 minutter ad gangen. Hold derfor fem minutters pause cirka hver halve time.
 9. Flyt information væk fra møderne.
  Bliver et møde for informationstungt, keder deltagerne sig, og man bruger ikke tiden på noget produktivt. Giv informationer på papir.

 

| Senest opdateret 01-09-2016 |