Tillæg for pædagoger

Du kan være berettiget til at modtage ulempetillæg, aftentillæg eller tillæg, hvis du har været på koloniophold.

Reglerne findes i arbejdstidsaftalen og er:

  • tillæg for delt tjeneste - aftalens § 5
  • tillæg for omlagt tjeneste - aftalens § 5
  • tillæg for arbejde i weekender og på helligdage - aftalens § 14
  • tillæg for aftenarbejde - aftalens § 15
  • tillæg efter koloniaftalen - for skolepædagoger se protokollat 1, § 7

Andre tillæg forhandles på plads mellem din kommune og din lokale fagforening eller i din institution mellem din leder og din tillidsrepræsentant.Det kan for eksempel være i form af funktionsløn, kvalifikationsløn eller resultatløn.

Nogle kommuner giver et særligt tillæg, der skal tiltrække eller fastholde den pædagogiske arbejdskraft.

| Senest opdateret 19-06-2017 |