Jeg er kommunalt ansat - har jeg ret til at holde pause?

Ja. det har du. Men der er ikke mange regler om pauser og det betyder, at pauser skal aftales.

Formålet med at holde en pause er at komme kortvarigt væk fra sit arbejde både fysisk og mentalt. En leder har pligt til at sikre, at arbejdet er tilrettelagt således, at det sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt - så en medarbejder ikke bliver syg af at gå på arbejde. Passende pauser er med til at sikre et sundt og sikkert psykisk arbejdsmiljø.

Pædagoger har kutymemæssigt betalt frokostpause. Kutyme betyder en sædvane, der har udviklet sig i praksis. Det står beskrevet i arbejdstidsaftalen som en pause af mindre en ½  times varighed, hvor den ansatte ikke kan forlade arbejdsstedet. Det betyder, at det er en kutyme på daginstitutionsområdet, at pædagoger, der er fuldtidsansatte, holder 29 minutters pause. Det er en forudsætning, at pædagogen ikke forlader institutionen, men er til rådighed.

Det er i øvrigt ikke beskrevet i arbejdstidsaftalen, hvor mange pauser, der skal planlægges med eller hvornår disse pauser skal placeres. Tilrettelæggelse af pauser på arbejdspladsen bør aftales i MED, og drøftes mellem institutionens ledelse og medarbejdere, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.


OBS - Hvis du er ansat på en privat skole eller i en privat daginstitution skal du være opmærksom på, at der kan være andre regler.

| Senest opdateret 22-05-2017 |