Hvornår er min pause betalt, og hvornår skal jeg selv betale for den?

Det fremgår af arbejdstidsaftalen, at "pauser af mindre end en 1/2 times varighed, hvor den ansatte står til arbejdsgiverens rådighed og altså ikke kan forlade institutionen, skal medregnes i arbejdstiden". Dette svar gælder for dig, som er ansat i en kommunal eller selvejende institution.

En frokost, som varer under 1/2 time, og hvor du kan blive tilkaldt, skal altså beregnes som almindelig arbejdstid og være betalt. Hvis du derimod holder frokost på 1/2 time eller mere og samtidig forlader din arbejdsplads, skal denne pause ikke indgå i arbejdstiden som arbejde.

Hvis pauserne skal trækkes fra arbejdstiden, kræver det at:

  • pausen skal være "skemalagt"
  • pausen skal have en varighed på mindst 30 min.
  • den ansatte skal kunne forlade arbejdsstedet
  • den ansatte ikke står til rådighed i pausen.

| Senest opdateret 22-05-2017 |