Har jeg fri 1. maj eller grundlovsdag?

Hvis du er pædagog i en kommunal eller selvejende institution, er både d. 1. maj og grundlovsdag (d. 5. juni) som udgangspunkt almindelig arbejdsdag. 

Du kan forhøre dig hos din tillidsrepræsentant eller hos din leder, om der i din kommune eller i din institution er en lokal aftale eller en kutyme om ret til frihed på den dag.

Hvis du arbejder grundlovsdag, skal du have et ulempetillæg. Tjek ulempetillæg i lønoversigten - tabel 8.

Hvis kommunen giver nogle medarbejdere ekstraordinær tjenestefrihed den 1. maj, grundlovsdag efter kl. 12, juleaftensdag og nytårsaftensdag, ydes til de medarbejdere inden for samme institution, der arbejder de nævnte dage/tidspunkter, erstatningsfrihed af samme længde.

Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl.
Find din lokale fagforening 

OBS - Hvis du er ansat i en privat institution, eller på en privat skole med overenskomst med Frie Grundskoler, kan der gælde andre regler. Se svaret for ansatte:

| Senest opdateret 28-04-2017 |