Får jeg tillæg for at deltage i koloni/lejrskole?

Ja, men der er forskellige regelsæt for deltagelse i koloni/lejrskole, afhængigt af om du er pædagog i en kommunal eller selvejende daginstitution eller skolepædagog. Alle har dog ret til et ikke-pensionsgivende tillæg.

Pædagog i dagtilbud
Hvis du er ansat i en kommunal eller selvejende daginstitution, er det frivilligt at deltage i koloni. Der ydes erstatningsfrihed for hver dag kolonien varer. Erstatningsfriheden udgør 7,4 timer per dag for fuldtidsansatte modregnet den skemalagte arbejdstid. Der gives et ulempetillæg per dag. Tillægets størrelse fremgår af lønoversigtens tabel 9A.

Arbejde i umiddelbar tilslutning til afrejse fra eller hjemkomst til institutionen godtgøres med frihed med tillæg af 50 procent.

Pædagog i skolen
Skolepædagoger er forpligtet til at deltage i lejrskole/koloni.  Lejrskolen/koloniopholdet medregnes i arbejdstiden, dog højst med 14 timer per døgn. Der gives et ulempetillæg pr. påbegyndt dag. Tillægets størrelse fremgår også af lønoversigtens tabel 9B.

Arbejde i umiddelbar tilslutning til afrejse fra eller hjemkomst til skolen opgøres som arbejdstid efter de almindelige regler.

| Senest opdateret 05-07-2016 |