Arbejdstid for skolepædagoger

Det særlige ved skolepædagoger er, at de altid arbejder efter en årsnorm. Det betyder, at arbejdstiden først opgøres endeligt, når hele perioden er gået.

Selvom skolepædagoger arbejder efter en årsnorm har de principielt krav på en tjenesteplan, der beskriver tjenestens placering fordelt i hele normperioden (altså for det givende ansættelsesår - opgørelsen sker normalt ved skoleårets afslutning).

Der ydes et ikke-pensionsgivende arbejdstidsbestemt tillæg til skolepædagoger på 2.017,00 kr. om året / 168,08 kr. om måneden pr. 1. januar 2017. Tillægget kan ikke modregnes.

Hent aftale om arbejdstidsregler for pædagoger på skoler og i SFO'er (pdf)

De særlige regler for skolepædagoger står i protokollat 1 til den centrale arbejdstidsaftale.

Indflydelse på opgave- og arbejdstilrettelæggelsen
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har vi sammen med KL aftalt nogle forbedringer i inspirationsbilaget til skolepædagogernes arbejdstid.

Se: Notat om indflydelse på opgave- og arbejdstilrettelæggelsen for  skolepædagoger for skoleåret 2015/16 - anbefalinger til dialog (pdf)


Spørgsmål og svar om de nye (pr. 1/8-14) arbejdstidsregler for pædagoger på skoler, i SFO'er og klubber.

Hvad betyder aftalen for min beskæftigelse i skolen efter skolereformen?
De nye arbejdstidsregler skaber en bedre ramme for pædagogernes fremtidige arbejde i skolen. Udover at vi nu har samme udgangspunkt som lærerne, har vi også fået en beskrivelse af pædagogernes arbejde i skolen, der betyder, at pædagoger kan løse de opgaver, skolereformen kræver.

Hvad betyder det, at der ikke længere er afsat tid fra centralt hold til øvrige opgaver, men at der stadig skal være tid til det?
Der er ikke længere en automatisk centralt fastsat "timepulje" til øvrige pædagogiske arbejdsopgaver og heller ingen omregningsfaktorer for undervisning (forberedelse). Til gengæld ligger det i aftalen, at det pædagogiske arbejde i skolefritidsordningen og i skolen kræver planlægning, udvikling og evaluering og tid til samarbejde med lærere og øvrige kolleger. Fremover skal det forhandles lokalt, bl.a. via MED-systemet.

Hvad kan MED-udvalget bestemme?
MED-udvalget skal være med til at fastlægge retningslinjer for tilrettelæggelse af  arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsforhold og drøfte de overordnede rammer og principper for arbejdstilrettelæggelsen på skolen.

Skal vi sidde sammen med lærerne i MED-udvalget og drøfte principper for pædagogernes arbejdstid?
Det kommer an på, om lærere og pædagoger sidder i samme MED-udvalg på din skole. Hvis der er et selvstændigt MED-udvalg for pædagoger (eller hvis I har personalemøder med MED-status), skal de konkrete principper for pædagogernes arbejdstid drøftes her. Udmøntningen af principperne, dvs. hvordan arbejdstiden rent faktisk tilrettelægges, sker i samarbejde med den enkelte faggruppe og tillidsrepræsentant.

Skal hver enkelt pædagog "forhandle" sin arbejdstid med lederen, eller kan man lave nogle fælles regler, som TR kan forhandle?
Hensigten i aftalen er, at pædagoger skal have indflydelse på deres egen arbejdstilrettelæggelse. Reglerne om MED sætter den overordnede ramme for samarbejdet. I MED-udvalget drøftes de overordnede rammer for arbejdstid mv. ligesom din tillidsrepræsentant kan inddrages. Du er altså ikke alene om at forhandle din arbejdstid med din leder.

Hvem har kompetencen til at fastlægge den enkelte pædagogs arbejdstid? Er det skolelederen, SFO-lederen eller den samlede ledelse?
Det vil afhænge af kompetencefordelingen i skolens ledelsesteam. Det naturlige er, at det er den pædagogiske leder, der får denne kompetence.

Erstatter det nye tillæg på 1.500 kr. pr. år i grundbeløb nogle af de andre tillæg, jeg har?
Nej.

Kan det nye tillæg modregnes i garantilønnen?
Nej. Det er et arbejdstidstillæg der ydes til de pædagoger, der er omfattet af reglerne om arbejdstid for skolepædagoger (nye fra 1/8-14). Derfor kan der ikke ske modregning i garantilønnen.

Hvad med specialskolerne? Gælder de nye regler for os?
Ja. Selvstændige specialskoler vil også være omfattet af de ændrede arbejdstidssregler.

| Senest opdateret 12-06-2017 |