Oversigt over værktøjer til APV og trivsel

Her finder du en værktøjskasse til APV og trivselsmålinger, der indeholder guides og spørgeskemaer, der hjælper dig og din arbejdsplads med undersøgelse af arbejdsmiljøet.

Guide til APV og trivselsmåling som samlet proces
Guiden giver et overblik over og viden om, hvordan I kan gennemføre den lov- og aftalebaserede afdækning af arbejdsmiljøet og trivslen som en samlet proces hvert tredje år. I kan dog ligeledes bruge guiden situationsbestemt ved merindskrivninger, nedskæringer eller i udviklingen af samarbejdet i institutionen. Når I i institutionen skal tilrettelægge APV og trivselsprocessen, kan I, for eksempel på et personalemøde, anvende guiden til at give et overblik over indholdet og forløbet.
Downloade pjecen, APV og trivselsmålinger som samlet proces (pdf) 
Hent APV-arbejdshæftet, som er et af redskaberne til APV'en (pdf)

Læs om og download APV
Planlægning, tilrettelæggelse og løbende kontrol med arbejdet er de forhold, der bliver undersøgt i en APV. 
Hent hele APV (pdf) 

Guide til trivselsmålinger
Væksthus for ledelse har udgivet en guide til, hvordan man kan arbejde med trivselsmålinger, og hvad man kan bruge den til.
Hent guiden, Få mere ud af trivselsmålingen

Trivselmeter
MED-udvalg i kommuner og regioner kan få hjælp til at komme i gang med trivselsmålinger.
KTO og KL har i fællesskab udviklet et trivselmeter, der er frit tilgængeligt for alle offentlige arbejdspladser. Trivselmetret kan bruges til at måle trivslen via en spørgeskemaundersøgelse, udskrive rapporter og udarbejde handleplaner.
Det er frivilligt, om SU/MED vil bruge trivselmetret eller anvende andre værktøjer eller skemaer til at tage hånd om medarbejdernes trivsel.
Læs om Trivselmeter på personaleweb.dk

Spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet et spørgeskema til kortlægning og forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.
Hent spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø på arbejdsmiljøforskning.dk

Trivsel - har vi råd til at lade være?
Hæftet kortlægger 16 udfordringer i arbejdet med at øge trivslen på arbejdspladsen. Hæftet præsenterer også konkrete idéer til at takle udfordringerne.
Hent hæftet på personaleweb.dk

| Senest opdateret 04-09-2014 |