Psykisk arbejdsmiljø

Her finder du viden om det psykiske arbejdsmiljø og hvordan du kan arbejde med forbedringer.

Det psykiske arbejdsmiljø er positivt, hvis det fører til trivsel, udfordringer, udvikling og arbejdsglæde. Det er negativt, hvis det fører til dårlig trivsel, stress, sygdom og udbrændthed.

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø er for eksempel at have fokus på:

  • hvordan arbejdet organiseres og tilrettelægges
  • det pædagogiske arbejdes indhold
  • samarbejdet mellem kollegerne
  • samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere

At skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø er en proces, der ikke kan overstås en gang for alle. Det forudsætter at både ledere og medarbejdere løbende samarbejde omkring det.

Der er mange forskellige metoder til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder om at finde den eller de metoder, der opleves som mest relevante i forhold til institution og de konkrete udfordringer. Hvilken metode I vælger kan også være afhængig af, om I selv vurdere at kunne løfte opgaven eller har behov for professionel hjælp. Her er det muligt som medlem at bruge BUPL i forhold til støtte og vejledning omkring det psykiske arbejdsmiljø, og til, hvor man kan få yderligere hjælp.
Find din fagforening

Undersøgelser viser, at følgende tre forhold har særlig stor betydning for et bedre psykisk arbejdsmiljø blandt pædagoger. Se også nederst under værktøjer.

  • indflydelse på eget arbejde
  • rolleklarhed omkring arbejdet
  • social støtte fra kollegaer og ledelse

Arbejdsmiljøloven
Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø er funderet i arbejdsmiljøloven og i aftalesystemet /personalepolitikken. Det er derfor naturligt, at AMR og TR, i samarbejde med ledelsen, aftaler, hvordan der på institutionen skal samarbejdes om at løfte opgaven.
Se mere om arbejdsmiljøloven

| Senest opdateret 30-08-2016 |