Hvad kan jeg ikke få arbejdsskade-erstatning for?

Svige og smerte, tort eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tingskade kan du ikke få erstatning for. 

Forbehold
I tilfælde, hvor der er en skadevolder, det vil sige, en som kan stilles til ansvar for din skade, kan det være en mulighed at få erstatning. Dette kaldes erstatning efter anden lovgivning.
| Senest opdateret 08-07-2016 |