Arbejdsskader

Ikke alle skader, der sker på arbejdet, kan anerkendes som arbejdsskader efter arbejdsskadelovgivningen. En række kriterier skal være opfyldt, for at en ulykke eller en lidelse kan anerkendes som en arbejdsskade.

BUPL kan rådgive og vejlede dig i forhold til arbejdsskader, lige fra skaden sker til anmeldelsen og til Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Du kan også få rådgivning, hvis du vil klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. 

Udover selve arbejdsskadesagen kan BUPL rådgive dig i forhold til de følgeproblemer, der kan opstå efter en arbejdsskade. Det kan være længerevarende sygemelding, afsked, fleksjob, ændrede pensionsforhold og så videre. 

Kontakt din fagforening og få rådgivning

| Senest opdateret 28-11-2013 |