Guide: Nyt job - det skal du huske

Tillykke med dit nye job. Inden du for alvor begynder at arbejde, er der en række formelle krav, det er nyttige at kende til.

Ansættelsesbrev
Som nyansat skal du modtage et ansættelsesbrev senest 1 måned efter din ansættelses start. Hvis du ikke har fået papiret inden for en måned, så kontakt BUPL.
Ansættelsesbrevet skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsen, bl.a.:

  • Dit og din arbejdsgivers navn
  • Arbejdsstedet
  • Stillingbetegnelse
  • Tidspunktet for ansættelsesforholdets begyndelse. Hvis det er en tidsbegrænset stilling, skal varigheden fremgå.
  • Løn, pension, opsigelsesvarsel, arbejdstid og ferie.

Papiret kan være en egentlig ansættelseskontrakt eller bare være en skriftlig erklæring fra din arbejdsgiver.

Prøveansættelse
I dit ansættelsesbrev skal det fremgå, om du er ansat på prøve - det vil sige i en prøveansættelse.

Ansættelse på prøve betyder, at din nye arbejdsgiver har et kortere opsigelsesvarsel end normalt. Arbejdsgiveren kan opsige dig med blot 14 dages varsel.

Ansættelse på prøve betyder også, at dit opsigelsesvarsel er kortere end ved en funktionæransættelse uden prøvetid. Du kan opsige dit job uden varsel og altså når som helst tage et andet job.

Brug din fagforening
Er du i tvivl om noget i forhold til din nye ansættelse:

  • Har jeg fået de oplysninger, jeg skal bruge?
  • Har jeg givet oplysninger, min arbejdsgiver slet ikke har krav på?
  • Er mine vilkår, som de skal være?

Kontakt din lokale fagforening og få svar på dine spørgsmål.

| Senest opdateret 28-12-2015 |