Guide: Forbered dig til jobsamtalen

Du bør altid forberede dig inden en ansættelsessamtale. Med forberedelse sikrer du dig, at du er godt forberedt på de spørgsmål, du bliver stillet, at du selv får stillet de rigtige spørgsmål til samtalen, at du kender de formelle regler omkring samtalen, og at du gør et godt indtryk.

Hvem deltager i en jobsamtale?
Udover dig selv og lederen vil tillidsrepræsentanten ofte være tilstede. Derudover kan der være en af de tætteste kommende kollegaer og måske en repræsentant fra forældrebestyrelsen. Du kan vælge at spørge tillidsrepræsentanten om dette, når du ringer, - inden du skal til samtale. 

Her er en række forhold, det er værd at overveje og sætte sig ind i:

 • Få et overblik over din nuværende løn, så du kan vurdere, hvad din nye løn bør være. Se Guide: Nyt job - ansættelsessamtalen i forhold til løn.
 • Du bliver sikkert bedt om at præsentere dig som noget af det første ved samtalen. Det er her, du får givet det første vigtige indtryk, så du skal have tænkt over, hvad du vil sige. Se hvordan du forbereder din præsentation.
 • Til samtalen bliver du sandsynligvis spurgt om, hvem du er – som person og kollega. Så tænk over, hvordan du vil svare på den type spørgsmål. For eksempel:
 • Hvad er du er god til?
 • Hvordan arbejder du bedst?
 • Hvordan håndterer du en stresset arbejdsdag? 
 • Hvis der er ting, du synes, er ubehagelig eller svære at tale om, så øv dig på det hjemmefra, så du føler dig mere tryg, hvis det kommer op.
 • Det er også en god ide, at du selv har forberedt en 4-5 spørgsmål hjemmefra til arbejdspladsen. Svarene på dine spørgsmål må ikke være noget, du kunne have læst dig til i forvejen på deres hjemmeside.
 • Det er desuden en god idé at tænke over, om der er bestemte personer, du kan henvise til, hvis du bliver spurgt om referencer til jobsamtalen. Husk, at hvis du giver en reference, er det en god idé at have fortalt 'referencen', hvilket job du søger og at du vil bruge dem som reference. En reference behøver ikke at være en leder, det kan også være en tidligere kollega.
 • Inden en eventuel ansættelse skal arbejdsgiveren indhente en børneattest. Hvis du ikke giver samtykke til, at attesten kan indhentes, må arbejdsgiveren ikke ansætte dig.
 • Arbejdsgiveren må ikke spørge dig om hvad som helst til ansættelsessamtalen.
Arbejdsgiveren må ikke spørge:
 • Om generelle helbredsmæssige forhold, for eksempel om du er sund og rask. Disse oplysninger må heller ikke indhentes, for eksempel hos tidligere arbejdsgiver.
 • Om tidligere sygdomsforløb. Ligeledes må der ikke indhentes oplysninger herom.
 • Om du er gravid.

Arbejdsgiveren må gerne spørge om:

 • Relevante helbredsoplysninger. For eksempel om du har problemer med ryggen, hvis stillingen indebærer rygbelastning.
 • Du har selv pligt til at oplyse, hvis du lider af en bestemt sygdom, som kan medfører væsentligt fravær. Dette kan være en svær vurdering, så kontakt din lokale fagforening og spørg dem til råds.
| Senest opdateret 18-07-2016 |