Hvad er en børneattest?

En børneattest er en slags straffeattest, som viser eventuelle domme om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om sædelighedsforbrydelser mod børn. Børneattester skal altid indhentes inden ansættelser i faste stillinger, vikariater mv., hvor man beskæftiger sig med børn under 15 år.

Til forskel fra en almindeling straffeattest vil oplysningerne i en børneattest typisk ikke blive forældede.

En børneattest kan ikke udstedes til personen selv, men kun til den pågældende offentlige myndighed eller til private foreninger ved ansættelse af den pågældende person.

Fremkommer der ikke en ren børneattest, skal der ske en partshøring, og der skal konkret tages stilling til, om der kan eller ikke kan ansættes.

Læs mere om børneattester

| Senest opdateret 08-07-2016 |