Søg penge til kompetenceløft

Tryghedspuljen kan hjælpe dig, der er blevet fyret, med at forbedre dine muligheder for igen at komme i arbejde. Ansøg om penge til kompetencegivende aktiviteter.

Hvis du bliver afskediget fra en fastansættelse, kan du søge op til 10.000 kr. hos Tryghedspuljen til kurser eller andre kompetencegivende aktiviteter, som forbedrer dine muligheder for igen at komme i arbejde.

Du skal ansøge om Tryghedspuljens midler i perioden fra du er blevet opsagt, til du fratræder - det vil sige i din opsigelsesperiode.

Før du søger Tryghedspuljen om midler, skal du finde et kursus eller lignende og aftale forløbet med din leder og din tillidsrepræsentant, hvis kurset ligger i din opsigelsesperiode.

Hvis kursusforløbet ligger efter du er fratrådt, skal du kontakte a-kassen for at få besked på om du er berettiget til dagpenge under deltagelse i kursusforløbet.
Kontakt a-kassen

For at ansøge om midler fra puljen, skal du udfylde en elektronisk ansøgning på http://www.tryghedspuljen.dk/

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte din lokale fagforening.

| Senest opdateret 22-02-2017 |