Udviklingsprojekt: Kreativitet og kreativ kultur i vuggestue

Formålet med projektet er at udvikle samvær og aktivitet mellem børn og voksne i en legende, eksperimenterende praksis med særlig fokus på uderummet som ramme for pædagogisk kreativitet.

Der vil være særligt fokus på eksperimenteren med materialer – blandt andet mhp. at overskride materialers konformitet.

Målene er følgende:

  1. At belyse vilkårene for kreativ praksis i vuggestue.

  2. Projektet vil udvikle en kreativ, eksperimenterende praksis, og ud fra barneperspektivet og i respekt for sansernes betydning.

  3. Igennem dette projekt, at udvikle og kvalificere en forståelse af, hvordan en kreativ  praksis kan se ud i danske vuggestuer.

Projektets centrale spørgsmål:

  1. Hvordan kan man skabe vilkår for deltagelsesmiljøer i kreative processer i vuggestuen?

  2. Hvordan kan pædagoger arbejde med kreativitet og eksperimenterende praksisformer?

  3. Hvilken betydning kan uderummet have for kreativ praksis i vuggestue

Projektansvarlig:
Trine Munkøe, Børnehuset Storkereden, Langelandsgade 4, 5000 Odense

Projektet er støttet af BUPL's udviklingspulje. 


Projektet er afsluttet og dokumenteret i en projektrapport.

| Senest opdateret 20-03-2017 |