Udviklingsprojekt: Fritids- og ungdomsklubben med plads til alle - en kritisk undersøgelse af karantæner som eksklusionsmiddel i klubregi

Formålet med projektet er at udvikle nye pædagogiske metoder og redskaber til at håndtere uhensigtsmæssig og faretruende adfærd blandt børn og unge i institutioner. Metoderne skal i højere grad bygge på inklusion, som er afgørende for god trivsel. 

Projektbeskrivelse
Projektet skal primært beskrive, analysere og vurdere pædagogisk praksis konkret i forbindelse med uddelingen af karantæner med henblik på at udvikle nye metoder og redskaber til at håndtere de til tider meget uhensigtsmæssige og faretruende hændelser, der kan opstå, når nogle børn og unge optræder truende eller voldelige i forhold til de øvrige klubmedlemmer, medarbejdere i klubben eller andre herunder også hærværk mod bygninger og inventar.

Udviklingsprojektet taget afsæt i den forforståelse, at børn og unge som omfattes af karantæner, ofte er børn og unge i udsatte positioner, som kan have et særligt og omfattende behov for det socialpædagogisk tilbud, som klubben kan tilbyde i hverdagen. Med deres karantæne forsvinder dette socialpædagogiske tilbud og de kan derved trues yderligere i forhold til deres sociale inklusion og deltagelse i forskellige børnefællesskaber, hvilket er et hvert barns og et hver ungt menneskes ret.

Projektansvarlig:
Jakob Kristensen, Fritidsklubben Rosenhøj, Rosenhøj 31, 8260 Viby J 

Læs hele rapporten

Læs artikel i "Århus pædagogerne" 4-2013

Projektet er støttet af BUPL's udviklingspulje. 

| Senest opdateret 13-03-2014 |