Udviklingsprojekt: Et spil om samspil ”Inkluspil”

Formålet med projektet er at øge inklusionen af børn med sociale kognitive vanskeligheder i forskellige børnefællesskaber. Inklusion kan foregå på forskellige niveauer, hvor spillet, som vil blive udviklet, kan benyttes.

Ved at arbejde med social læring i form af et spil frem for almindelig undervisning med en instruerende tilgang, så motiverer vi børnene til at være aktivt deltagende i at øge deres sociale forståelse og omverdensforståelse. Med fokus på inklusion hjælper vi de børn med sociale kognitive vanskeligheder til bedre at kunne interagere i børnefællesskabet.


Vi vil gennem spillet søge at styrke de børn, der har behov for at øve deres sociale kompetencer for at blive inkluderet ved at anvende en sjov og mere motiverende måde at tilegne sig disse færdigheder på .

Projektansvarlig:
Pernille Thesbjerg, Favrskov Specialkorps, Ulstrup

Læs rapport

Læs om selve spillet

Projektet er støttet af BUPL's udviklingspulje. 

| Senest opdateret 13-03-2014 |