Forskning: Tidlig indsats i daginstitutioner beliggende i forsømte boligområder

Forskningsprojekt søger at indkredse og undersøge de særlige pædagogiske roller, som arbejdet i daginstitutioner beliggende i såkaldt ghetto-lignende boligområder både kræver og udvikler hos pædagogerne.

Introduktion til projektet
Forskningsmæssigt set er ghettoer et politisk ladet udtryk for forsømte boligområder, der er præget afsondringsprocesser hvor specifikke sociale kategorier og aktiviteter indesluttes, omsluttes og isoleres.

Disse processer er medvirkende til at koncentrere mængden af sociale problemer i et afgrænset boligområde og har den konsekvens, at vilkårene for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner i et forsømt boligområde adskiller sig markant fra vilkårene i en gennemsnitlig daginstitution.

Ny dansk forskning viser, at arbejdet i daginstitutioner beliggende i forsømte boligområder (kaldet Type C daginstitutioner) er karakteriseret ved i højere grad at anvende socialpædagogiske forståelsesrammer og ved at pædagogerne prioriterer familiearbejdet, herunder støtte til forældrene samt særligt tilrettelagte indsatser som rækker væsentligt udover traditionelle almenpædagogiske forståelser af daginstitutionen.

Forskningsprojektet vil sikre, at fremtidige forebyggende indsatser i daginstitutioner beliggende i forsømte boligområder kan bygge på et forskningsbaseret grundlag. Samtidig kan den nye viden anvendes generelt professionsfagligt, da langt de fleste daginstitutioner må arbejde i forhold til den tidlige indsats over for udsatte børn.

Projektperiode
2011 - efteråret 2014

Projektdeltagere
Niels R. Jensen og Kirsten E. Petersen. Begge fra DPU, Institut for Pædagogik.

Projektet er støttet af BUPL's forskningspulje.

Projektet er afsluttet og dokumenteret i rapporten
'Daginstitutioner i udsatte boligområder'. 

| Senest opdateret 03-08-2015 |