Forskning: Når børn trives i børnehaven

Hvordan ved pædagoger, at børn er i trivsel? Og hvad siger børnene selv om, hvad der gør dem glad? Projektet undersøger hvilken betydning  den kropskultur der skabes i børnehaven har for børns trivsel og sundhed. 

Forskningsprojektet er et ph.d. studie, hvor den 1.del gennemføres ud fra et antropologisk perspektiv med henblik på at skabe viden om, hvad der kendetegner bevægelseskulturen i danske daginstitutioner? Hvordan den tolkes af pædagoger afhængig af egne erfaringer og kropsoplevelser? Hvilke særlige pædagogiske kompetencer og viden som anvendes i arbejdet med bevægelse? Og hvilken betydning pædagogerne oplever at fysisk aktivitet har for børnenes trivsel.

2.del af projektet undersøger effekten af pædagogers arbejde med krop og bevægelse i børnehaven. Fokus er på sammenhængen mellem børns trivsel og koncentrationsevne, samt deres fysiske aktivitetsniveau og institutionernes kropskultur.   

Projektperiode
2008-2012

Forskerne bag projektet
Ph.d. studerende Anette Boye Koch, Jydsk Pædagogseminarium / VIA University College. Hovedvejleder: Karsten Froberg, lektor Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Artikler og bøger om projektet
Læs artiklen "Idealet om det glade og afstemte barn"
Artikel fra Nordisk Barnehageforskning 2012.

Læs artiklen "Ballademagere kan godt være i trivsel"
Artikel i BUPL Østjyllands medlemsblad Østjyske Pædagoger. 

Læs artiklen "Undergrundslivet gør børn glade"
Artikel fra Børn&Unge Forskning - Særnummer.

Læs artiklen "Bevægelsesglæde - Idræt i daginstitutioner"
Artiklen blev bragt i magasinet Focus - tidsskrift for idræt.

Læs artiklen "Børns perspektiver på trivsel. Aktivitet og underaktivitet i børnehaven.". Artikel fra Nordic Early Childhood Education Research Journal Tidskrift For Nordisk Barnehageforskning.

Projektet er støttet af BUPL's forskningspulje. 

| Senest opdateret 04-12-2014 |