Forskning: Etiske læreprocesser - udvikling af en professionsetik for pædagoger

Projektet vil kortlægge hvordan pædagoger, igennem uddannelse og praktik, kvalificeres til at håndtere etiske problemstillinger.

Introduktion til projektet
Projektet er rettet mod at udforske hvordan pædagoger igennem uddannelses- og praktikforløb kan kvalificere sig til at håndtere etiske dimensioner og problemstillinger i professionel praksis.

Nyere forskning viser, at der imellem lovgivning, eksterne økonomiske og politiske rammer og de konkrete situationer i den pædagogiske praksis, opstår et spændingsforhold med en lang række etiske dilemmaer, som ofte bliver tabuiserede på grund af deres uhåndterbarhed og kompleksitet.

Disse må og skal kunne bæres frem i lyset, til identifikation, til refleksion og til diskussion i udviklingen og etableringen af en professionsetik for pædagoger, sideløbende med at de etiske principper og værdigrundlag etableres.

Projektet vil gennem en kombination af kvalitative metoder og aktionsforskning undersøge hvordan og ad hvilke veje en erkendelsesorienteret læring med etik i fokus kan finde vej til danske pædagoger. 

Læs den fulde projektbeskrivelse 

Projektperiode
Efterår 2011 - foråret 2013*
*Projektet er udskudt til slutningen af 2015 på grund af sygdom. 

Projektdeltagere
Bjørn Ribers, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.  

Projektet er støttet af BUPL's forskningspulje. 

Projektet er afsluttet og dokumenteret i pjecen

'Etiske læreprocesser'.

| Senest opdateret 21-03-2017 |