Forskning: Dokumentation og evaluering mellem forvaltning og pædagogik

Projektets formål er at undersøge hvilken betydning dokumentation og evaluering har på daginstitutionsområdet.

Formålet med projektet er at undersøge hvilken betydning dokumentation og evaluering har på daginstitutionsområdet.

De seneste år er personalet i daginstitutioner blevet mødt med øgede, formaliserede krav om at dokumentere og evaluere deres arbejde, mest tydeligt i relation til pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger. 

Forskningsprojekt søger at tegne et ”evalueringslandskab” for daginstitutionsområdet.

Projektet er optaget af, hvad statslige, kommunale og lokale krav til evaluering og dokumentation betyder for det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, samt for pædagogernes mulighed for at definere sig som faggruppe og -profession.

Forskerne bag projektet
Projektgruppen bestod af videnskabelig assistent Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt (KU), lektor Katrin Hjort (DPU) og lektor Peter Østergaard Andersen (KU), samt studentermedarbejderne Anders Mikkelsen, Trine Marie Melchior Madsen og Marie-Louise Munch (alle KU).

Hent forskningsrapporten "Dokumentation og evaluering mellem forvaltning og pædagogik"

Hent artiklen "Dokumentation og evaluering betragtet som kamp om viden"

Projektet er støttet af BUPL's forskningspulje. 

| Senest opdateret 18-02-2014 |