Forskning: Dilemmaer i pædagogarbejdet - om balancen mellem ”det individuelle” og ”det fælles” beskrevet og belyst ud fra pædagogers og børns synsvinkler

Projektet søger at indkredse og analysere centrale dilemmaer, som pædagoger og børn konfronteres med i hverdagen.

Projektet undersøger ”klassiske” institutionsmæssige dilemmaer, som aktuelt er blevet skærpet, idet institutionslivets vilkår i stigende grad præges af udefra og oppefra kommende krav i form af en kulturel individualiseringstendens, samt i form af krav om læreplaner, sprogscreening og dokumentation.  

Projektet ønsker at belyse dilemmaerne både ud fra pædagogernes og fra børnenes oplevelser og erfaringer. Dobbeltperspektivet er centralt for at frembringe en bredt dækkende forståelse af institutionslivets dilemmaer.

Formålet er dels at producere ny viden om dette emne, dels at sætte denne viden i spil på både traditionelle og på mere alternativt engagerende måder i forhold til den pædagogiske praksis.

Projektperiode
2008 - 2011. 

Projektdeltagere
Jan Kampmann, Tomas Ellegaard, Thomas Gitz-Johansen, Kim Rasmussen.
Alle fra Roskilde Universitetscenter, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning.


Materialer fra projektet:

3 film om dilemmaer i pædagogarbejdet

Dilemmafilm100x100

1 pjece om dilemmaer og paradokser

Dilemmaer&Paradokser100x100
Diskussionsark med spørgsmål til de tre film er tiltænkt faglige møder og kaffemøder Diskussionsark_Paedagogiske_Dilemmaer

Artikler om projektet:


Projektet er støttet af BUPL's forskningspulje.

| Senest opdateret 10-11-2014 |