Forskning: Den kreative pædagogiske organisation

Kravet om kreative medborgere fra erhvervslivet og politisk hold, skærper kravene til de pædagogiske institutioner og til ledelsen, om at have særlig opmærksomhed på at skabe rum for kreativitet for pædagoger og børn.

Men hvordan gør man det? Hvad er kreativitet i pædagogiske institutioner? Hvordan kan vi pædagogiske støtte op omkring børns udvikling af kreativitet? Hvad er lederens opgave? Disse spørgsmål vil et forskningsprojekt, bevilget af BUPL sætte sig for at undersøge.

I forbindelse med forskningsprojektet er der blevet produceret følgende tekster:

'Den Kreative Pædagogiske Organisation'- tre tekster om kreativitet
Der er i forbindelse med projektet er der udarbejdet tre tekster. Her kan du få adgang til alle tre. De tre tekster kan læses  sammen men kan også læses hver for sig!
God fornøjelse 

Artikler om projektet
Læs artiklen "Glem tiden og gør plads til kreativt samvær"
Artikel er fra Børn&Unge nr. 19, 2012. 

Læs artiklen "Vejen til mere kreativitet"
Artiklen er fra Børn&Unge Forskning.

Se beskrivelse af projektet


Nyhedsbreve fra projektet

Nyhedsbrev nr. 1
Det første nyhedsbrev beskriver projektet og centrale opmærksomheder, i arbejdet med kreativitet i pædagogiske organisationer. 
Se nyhedsbrev nr. 1

Nyhedsbrev nr. 2
I dette nyhedsbrev vil du kunne læse om hvilke kreativitetsforståelser i pædagogisk regi der foreløbig kan peges på. Du vil også kunne læse om, hvordan disse kreativitetsforståelser har en tilbøjelighed til at skabe modvirkende modstillinger, hvor der opstår et "enten eller", frem for et "både og". 
Se nyhedsbrev nr. 2

Projektet er støttet af BUPL's forskningspulje. 

| Senest opdateret 27-02-2014 |