Principiel afgørelse: Mænd skal også have lov til at hjælpe børn ved bleskift

05/09/2017

Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL, glæder sig over afgørelsen i Ligebehandlingsnævnet. »Det er supergodt. Vi ved jo, at de regler er der,« siger hun.

Institutioner må ikke have særregler, der forhindrer mænd i at arbejde på lige fod med deres kvindelige kollegaer, fastslår Ligebehandlingsnævnet. God afgørelse, mener BUPL, der dog er bekymret for de mange mænd, der laver uskrevne særregler for sig selv.

Af Steffen Hagemann

Mænd skal arbejde på helt lige fod med deres kvindelige kollegaer i daginstitutioner. Der må ikke være særregler, der forhindrer mænd i at hjælpe børnene med for eksempel bleskift og toiletbesøg.

Det fastslår Ligebehandlingsnævnet i en principiel afgørelse.

BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen er godt tilfreds med Ligebehandlingsnævnets afgørelse:

»Det er supergodt. Vi ved jo, at de regler er der,« siger hun. 

Forskelsbehandling
Af nævnets afgørelse fremgår det, at ’den indklagede daginstitution i perioden fra 2011 og frem til juni 2016 havde retningslinjer for arbejdets tilrettelæggelse, som medførte, at mandlige ansatte ikke måtte hjælpe børnene ved toiletbesøg, ble- og tøjskiftning’.

Nævnet fastslår, at retningslinjerne betød, at de mandlige ansatte ikke kunne arbejde på lige vilkår med deres kvindelige kollegaer, ligesom retningslinjerne kunne gøre det sværere for mænd at blive ansat i den pågældende institution.

’På dette grundlag er der udøvet direkte forskelsbehandling på grund af køn, idet de mandlige ansatte blev behandlet ringere end deres kvindelige kolleger,’ skriver Ligebehandlingsnævnet.

Uskrevne regler
Men desværre er problemet ikke indskrænket til de håndgribelige retningslinjer, som Ligebehandlingsnævnet nu har truffet en afgørelse om, fortæller Birgitte Conradsen.

»Mange mandlige pædagoger og sikkert også medhjælpere har lavet deres egne regler for sig selv. Så de begrænser deres egen pædagogiske praksis for ikke at komme i nogle situationer, hvor der overhovedet kunne opstå mistanke,« siger BUPL’s næstformand.

Hun kan godt forstå, at mændene laver uskrevne regler for sig selv. 

»Det er det mest triste. Problemet er, at bare du nævner ordet særregel, så er der en mistanke, der er i hvert fald en bekymring for, at det kan ske, alene fordi du har dit køn med dig.«

Åbenhed fremfor regler
Det er heller ikke en udvej at lave regler, der gælder for begge køn, selv om de i udgangspunktet skal beskytte mændene mod mistanke, mener hun.

»Nej, der skal være den tillid til, at hvis jeg har et barn, som har brug for ro og en lukket dør, så skal det barn selvfølgelig have det. Det handler om åbenhed, også i forhold til personalegruppen: Hvordan er vores pædagogiske praksis, hvordan trøster vi børn, hvor er den enkeltes grænse,« siger Birgitte Conradsen. 

Regler hjælper nemlig ikke meget, hvis der er en pædofil i en institution, påpeger Birgitte Conradsen.

»De skal desværre nok finde ud af det.«

Læs Ligebehandlingsnævnets afgørelse

| Senest opdateret 09-05-2017 |