Ny undersøgelse bekræfter: 3 ud af 4 pædagoger er alene med alle børnene

03/27/2017

75 % af de pædagoger, BUPL har spurgt i ny undersøgelse, har været alene med hele børnegruppen på en tilfældig dag i februar/marts.

Nye tal fra BUPL viser, at 3 ud af 4 pædagoger på en tilfældig dag er alene med den samlede børne­gruppe. 4 ud af 10 pædagoger ­op­lever, at det resulterer i uforsvarlige og endog ­farlige situationer.

Af Mikkel Prytz

Du er alene på stuen. Der er en halv time, til din kollega møder. Forældrene er godt i gang med at aflevere børn. Flere græder, når far eller mor siger farvel. Samtidig skal et barn skiftes.

Du ved godt, at netop det barn let får rød numse, men du lader alligevel barnet vente, for nu er der konflikter over legetøjet. Mens du hjælper, bliver et barn bidt. Og flere forældre er klar til at aflevere.

Sådan startede arbejdsdagen for en pædagog fredag den 3. marts. Dermed er hun blandt de 75 % pædagoger, der på en tilfældig dag i februar eller marts oplevede at være alene med den samlede børnegruppe.

Svær pædagogisk opgave
Tallet stammer fra en ny undersøgelse fra BUPL, som viser, at pæda­gogerne i gennemsnit var alene med 17 børn, og at alenetiden varede i knap en time.

»Det betyder, at pædagogerne må løbe ekstra stærkt, og det vanskeliggør den pædagogiske opgave,« siger Elisa Bergmann, formand i BUPL.

Farlige situationer
Undersøgelsen viser, at det har konsekvenser for trygheden og sikkerheden, at pædagoger står alene med børnene.

4 ud af 10 pædagoger ­svarer således, at de i løbet af det seneste år har oplevet uforsvarlige eller farlige situa­tioner som følge af alenetiden

»Det er farlige situationer, som pæda­gogerne i undersøgelsen beskriver. Vi skal huske, at vi har at gøre med små mennesker, og at de grimme oplevelser kan sætte sig i et barn resten af livet,« siger Elisa Bergmann, der også er bekymret på pædagogernes vegne.

»Det må ikke være sådan, at man som pæda­gog går på arbejde med nerverne uden på tøjet, fordi man ved, at man kan havne i en potentielt farlig situation. Det er rigtig hårdt for det psykiske arbejdsmiljø, som på grund af travlhed er presset i forvejen,« siger hun.

Fuldstændig uacceptabelt
Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er glad for, at BUPL med den aktuelle undersøgelse sætter fokus på alenetid.

»Der må ikke opstå situationer i vores daginstitutioner, hvor der er så få voksne, at det pædagogiske personale oplever det som utrygt. Hvis de situationer forekommer, er det fuldstændig uacceptabelt,« siger ministeren.

Hun afviser dog fra centralt hold at stille krav til organiseringen af hverdagen i institu­tionerne.

»Det er kommunernes og den enkelte institutionsledelses opgave at sikre, at der er nok voksne omkring børnene. De er tættere på og har derfor bedre muligheder for at sætte de rigtige rammer lokalt, og de skal stå på mål for den kvalitet og service, der er i institutionerne,« lyder det fra Mai Mercado.

Kan ikke trylle
Anna Mee Allerslev (R), formand for Børne- og Kultur­udvalget i KL, mener ligesom ministeren, at det er en ledelsesopgave at have styr på sygefravær, vagtplaner og bemanding i institutionerne.

»Det kan vi ikke detailstyre fra råd­husene. Men vores opgave som politikere er at ­sikre, at der er nogle ordentlige rammer for ­vores ­institutioner. Det er der mange kom­muner, der generelt lever op til,« lyder det fra Anna Mee Allerslev i et skriftligt svar til Børn&Unge.

Sanne Lorentzen, afgående lederformand i BUPL, er enig i, at det er ledernes ansvar at organisere ressourcerne i institutionen bedst muligt.

»Men lederne kan altså ikke trylle, og nu er vi ved at nå så langt i bund med ressourcerne, at det ikke kan lade sig gøre at komme uden om alenetid på stuerne. Vi bliver nødt til at få højere normeringer,« siger hun.

Ingen nærvær
I Forældrenes Lands­organisation (FOLA) kommer undersøgelsens resultater ikke som nogen overraskelse.

»Undersøgelsen bekræfter det, vi ser og ­oplever i institutionerne, og de tilbage­meldinger, vi får fra det pædagogiske per­sonale: De står alene med meget store grupper af børn, og der er ikke tid til den gode ­dialog med forældrene om, hvordan dagen har ­været,« siger formand Louise Gjervig Lehn.

Hun hæfter sig især ved, at 55 procent ­svarer, at de flere gange om ugen står i en situa­tion, hvor der ikke er tid til nærvær med det enkelte barn på grund af personale­mangel.

»Som ­forælder føles det som en mavepuster, at det tilbud, vi overlader børnene til, ikke er godt nok. Ikke fordi vi ikke har tillid til personalet, men fordi vi ved, at der ikke er voksne nok til at sikre nærheden til det enkelte barn,« siger Louise Gjervig Lehn.


Om undersøgelsen
BUPL’s alenetidsundersøgelse er baseret på et elek­tronisk spørgeskema, der blev sendt ud i februar-marts 2017. 

8.006 pædagoger har svaret, hvilket giver en svarprocent på 40. I undersøgelsen ­defineres alenetid som at være ’alene med den samlede børnegruppe i ­perioder af arbejdsdagen’.

»Undersøgelsen passer desværre godt med det billede, vi har af pædagogernes hverdag: Trods et stigende børnetal er der blevet færre pædagoger og andet personale i institu­tionerne.«

Læs også: Ekspert advarer: Børn tager skade af alenetid

Læs også: Efter 25 år i faget: Meget var bedre i gamle dage

Læs også: Tavsheden hærger: Forældrene hører ingenting

Læs hele temaet om alenetid i Børn&Unge nummer 6/2017

| Senest opdateret 27-03-2017 |