Ny læreplan har bredt læringssyn: Det kan gøre koncepter overflødige

05/08/2017

»Koncepterne tilbyder læring på et smalt område og inden for en meget kort tidsramme. På den måde bliver de overhalet af det faglighedssyn, der er udfoldet i masteren,« siger Lasse Bjerg Jørgensen fra BUPL's forretningsudvalg.

Det nye bud på en pædagogisk læreplan har et så bredt syn på læring og pædagogisk arbejde, at det harmonerer dårligt med manualbaserede koncepter. Bliver læreplanen vedtaget, kan den derfor bremse koncepternes fremmarch. 

Af Mikkel Kamp

Da regeringen præsenterede sit og flere ekspertgruppers bud på en revideret læreplan for dagtilbud, var det måske samtidig begyndelsen på en kraftig opbremsning i udviklingen af  manualbaserede, pædagogiske koncepter. Det mener Lasse Bjerg Jørgensen, der er medlem af forretningsudvalget i BUPL.

»Jeg læser det, som om læreplanen kan være en erstatning for den udvikling af koncepter, der er sket over de seneste fem-ti år. Bliver loven vedtaget, er kommunerne nødt til at læne sig op ad, hvad der står i den. Det bliver et langt sejt træk, men det kan erstatte koncepterne, og det vil være en positiv udvikling,« siger han.

Lasse Bjerg Jørgensen har siddet i en arbejdsgruppe, som udviklede det pædagogiske grundlag for den reviderede læreplan – den såkaldte ’master’.

Bredt læringssyn
I masteren står der blandt andet:

’At den hviler på et bredt læringssyn, hvor børnene er medskabere af egen læring inden for rammer, som det pædagogiske personale har organiseret. Det pædagogiske personale har et ansvar for at støtte, guide og udfordre børnene, både når der er tale om børne- og vokseninitierede læringsrum samt ved spontane og planlagte situationer i form af leg, aktiviteter og rutiner.’

Det passer dårligt med koncepter som TRAS, ICDP, DUÅ og mange flere, mener Lasse Bjerg Jørgensen.

»Masteren understreger, at der er læring i alt. Koncepterne tilbyder læring på et smalt område og inden for en meget kort tidsramme. På den måde bliver de overhalet af det faglighedssyn, der er udfoldet i masteren,« siger han.

Koncepter harmonerer ikke med læreplanen
Andreas Rasch-Christensen har som en del af formandsskabet for mastergruppen sat et solidt fingeraftryk på lærerplanen. Han er enig i, at tankegodset grundlæggende ikke harmonerer med koncepterne.

»Koncepter forstået som forprogrammerede manualer kan man i hvert fald ikke implementere med rod i læreplanen,« siger forsknings- og udviklingschefen for VIA University College.

Andreas Rasch-Christensen understreger, at læreplanen nok er en ramme eller en retning, men hvordan de føres ud i livet, afgøres ud fra den lokale sammenhæng i den enkelte institution.

Man kan stadig måle
Christian Aabro er lektor på professionshøjskolen UCC og forsker blandt andet i pædagogiske koncepter. Han er som udgangspunkt enig i, at hensigten i de nye læreplaner lægger op til et bredere syn på børn og læring, end koncepterne tilbyder. Han er dog langt fra overbevist om, at det kommer til at gøre nogen forskel i forhold til brugen af koncepter.

»Jeg kan ikke se, at det, at man tilslutter sig noget generelt, kan forhindre nogen i at måle konkrete indsatser. I kommunerne vil man formentlig sige, at de har nogle konkrete indsatser på eksempelvis sprogområdet, og dem vil de følge op på via forskellige monitoreringssystemer. De brede formuleringer giver kommunerne mulighed for at gøre, som de vil,« siger Christian Aabro og understreger, at de brede formuleringer samtidig er en af læreplanens styrker, fordi de fleste kan være enige i principperne.

Læs mere om udspillet til en ny pædagogisk læreplan

| Senest opdateret 08-05-2017 |