Lederformand i BUPL genopstiller ikke

11/23/2016

Til marts 2017 er det slut med Sanne Lorentzen som formand for BUPL’s lederforening. Hun har besluttet at sige fra nu, men arbejder videre for fuld kraft, indtil en ny formand er på plads. Sanne Lorentzen er stolt over den position lederforeningen har fået blandt samarbejdspartnere og ledere.

Af Vibeke Bye Jensen

Sanne Lorentzen skal fra marts 2017 nyde sit otium, tage sig mere af sig selv, af børnebørnene og især skal hun ud og rulle med campingvognen. Efter seks år som leder af BUPL’s Lederforening siger hun nu stop. Lederforeningens Landsmøde skal derfor vælge en ny formand til foråret.

Sanne Lorentzen har fundet, at tiden var moden til at overlade den forening, som hun har stået i spidsen for siden 2011, til nye kræfter. Og da spekulationerne om, at hun måske ikke ville genopstille begyndte at florere, mente hun, at det var bedst at give klar besked nu.

Derudover er de ventede ændringer, der skal stemmes om på den nært forestående kongres også en væsentlig årsag til Sanne Lorentzens beslutning. Hun mener, at en ny formand skal kunne sætte sig præg på det fremtidige samarbejde mellem BUPL og Lederforeningen.

»Det er vigtigt for mig og for Lederforeningen, at vi ikke taber tempo i forhold til arbejdet for ledernes vilkår og for ledelse. Det skal stå klart for alle, at jeg for fuld kraft arbejder for den sag, jeg finder så vigtig, indtil en ny formand er fundet,« siger hun.

En gave
Sanne Lorentzen har været leder siden 1978, og hun har oplevet det som en gave, at hun i seks år har fået lov til at arbejde for og på sine lederkollegers vegne. Hun synes, at hun afleverer en lederforening, der er i rigtig god stand, og som hun og BUPL kan være stolt af.

»BUPL’s lederforening er kommet godt i vej. Den er nu en samarbejdspartner og en synlig forening, der lyttes til i blandt andet ministerier, i Kommunernes Landsforening og hos Børne- og kulturcheferne. Men det er godt at lederformanden stopper efter seks år, for jeg mener, at man ikke skal have været for længe væk fra den ledelsesmæssige dagligdag. Den forandrer sig hele tiden, og nu skal der en ny formand til, som kommer derudefra, hvor det hele sker,« siger hun.

Lederforeningen har noget at byde på
Da Sanne Lorentzen i 2011 blev valgt som Lederforeningens første formand delte hun visitkort ud og gjorde reklame for den alle vegne, hvor hun kom. Hun har aldrig været bange for at ’sælge’ foreningen, for hun mener, at den har rigtig meget at byde ind med.

»Jeg fik fortalt, hvilke muligheder vores netværk gav for at komme ud til mange ledere. Og så begyndte det stille og roligt at rulle. Et af de steder, hvor det virkelige har rykket for os at gøre opmærksom på vores forening og vores medlemmers vilkår, har været på det årlige folkemøde på Bornholm. Her har vi kunnet gå direkte i dialog med politikerne, og vi har kunnet fortælle dem, hvem vi er, og hvad vi vil. Det er et godt sted for en lille ny forening at blive mere synlig,« siger hun.

Sanne Lorentzen er også glad for det skifte, der ser sket i BUPL, for nu er der ikke mange, der sætter spørgsmålstegn ved, at der skal være en lederforening, og at lederne er vigtige for BUPL.

»Det er blevet tydeligt for lederne, at BUPL er deres fagforening, men at de i Lederforeningen har et fagligt fællesskab, hvor de kan blive støttet og løftet i deres ledergerning. Og man kan se, at i de fagforeninger, hvor man evner at få sat vandtætte skotter imellem ledere og medarbejdere, når det er nødvendigt, er dem, hvor lederne er mest tilfredse. Så det skal der arbejdes på og samarbejdes om lokalt,« siger hun.

Sanne Lorentzen har flere udvalgsposter, ikke mindst er hun formand for et udvalg, der skal give børneminister Ellen Trane Nørby forslag til måder at organisere det pædagogiske arbejde på, så man udnytter ressourcerne bedst muligt. Alt udvalgsarbejde når hun at gøre færdig inden sin afgang.


Læs også: Eva Munck stiller op til lederformandsposten

Læs også: Søren Toft Jepsen stiller op til lederformandsposten 


Sådan foregår valg af ny lederformand

- Den nye formand for BUPL's lederforeningen vælges på Lederforeningens landsmøde, som afholdes på Hotel Nyborg Stand den 16. marts 2017.

- Landsmødet består af repræsentanter for BUPL's lokale lederforeninger.

- BUPL's lederforening består af aktive BUPL-medlemmer, der er ledere.

- Alle medlemmer af BUPL's lederforening kan stille op til posten som formand.

- Der er ingen frister for, hvornår man kan opstille, men det er en god idé, at gøre det så hurtigt som muligt. Dog kan kandidater stille op til valget helt frem til det tidspunkt, hvor landsmødet indleder punktet om valg af formand.

Ønsker man at stille op som kandidat til formandsposten i BUPL's lederforening, kan man rette henvendelse til formand Sanne Lorentzen, slz@bupl.dk eller hendes sekretariat: sae@bupl.dk


| Senest opdateret 30-01-2017 |