Ledere beder forældre om hjælp: Sådan får vi enderne til at hænge sammen

12/22/2016

Mere end hver 8. leder har opfordret forældre til at lave frivilligt arbejde i barnets institution. Men det kan blive blive en glidebane, hvor forældre føler sig pressede til at møde op, mener lederformand Sanne Lorentzen.

84 procent af daginstitutionsledere har opfordret forældre til at udføre frivilligt arbejde. Men det er en hårfin grænse, mener lederformand Sanne Lorentzen, der påpeger, at forældre kan føle sig tvunget.

Af Signe Skelbæk

Kommer du til arbejdsdagen til foråret? Rigtig mange forældre må vende sig til at blive spurgt af ledere og pædagoger, om de har mulighed for at udføre frivilligt arbejde i institutionen.

Nye tal fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at 84 procent af daginstitutionsledere har opfordret forældre til at udføre frivilligt arbejde i institutionen. Det frivillige arbejde kan defineres forskelligt, men herunder nævnes blandt andet arbejdsdage- eller weekender, deltagelse på ture ud af huset, hjælp til pasning af børnene, mens pædagogerne er på kursus, hovedrengøring, håndværksmæssige opgaver i institutionen eller at stå for arrangementer i institutionen.

62 procent af lederne svarer, at de opfordrer forældrene til at løse opgaver i institutionen, som ellers ikke ville blive løst. Det er problematisk, forklarer lederformand i BUPL, Sanne Lorentzen, der oplever en stigning i brugen af forældres arbejdskraft i institutionerne.

»De sidste 10-15 år er man begyndt at bruge forældrene mere i institutionerne, især for at afhjælpe de besparelser, institutionerne er ramt af. Jeg synes, det et skråplan, hvis man bruger forældrene til at løse opgaver, fordi der ikke er økonomi til at løse dem ellers. På den måde skjuler man jo det egentlige problem,« siger hun.

Styrk relationen til institutionen
Undersøgelsen viser dog, at forældre, der har deltaget i frivilligt arbejde i deres børns institutioner, gør det for at styrke deres relation til institutionen og de andre forældre. 62 procent gør det for at styrke tilknytningen til institutionen, og 54 procent af forældrene gør det for at styrke relationen med de øvrige forældre.

Og det kan være gavnligt at lægge et par timer i institutionen hist og her. Både for at lære de andre forældre og personalet bedre at kende, men også for at vise sit barn, at man som forælder er glad for barnets institution, mener Sanne Lorentzen.

»Ved at forældrene er med på arbejdsdage, så får børnene en fornemmelse af, at forældrene godt lide at være der. Man skal passe på, at man ikke er afhængig af forældrenes indsats,« siger Sanne Lorentzen og uddyber, at forældre sommetider kan være med til at løse nogle store opgaver, der ellers ikke ville blive løst.

Risiko for glidebane
Selvom 84 procent af ledere har opfordret forældre til at udføre frivilligt arbejde, så svarer kun 46 procent af forældrene, at de har deltaget i frivilligt arbejde i institutionen. Det kan tyde på, at der er en uoverensstemmelse mellem forældre og ledere om, hvorvidt forældre bør bruge deres fritid på at udføre opgaver i barnets institution.

Og det kan da også give bagslag, hvis man som institution vælger at bede forældrene hjælpe til i deres fritid, mener Sanne Lorentzen. Dels fordi det kan føles ekskluderende for både børn og forældre, hvis forældrene ikke har mulighed for eller lyst til at deltage, og dels fordi det afhænger meget af, hvilken forældresammensætning man har i institutionen, om det giver mening at bede dem om at hjælpe.

»Grundlæggende synes jeg, at man skal deltage i sine børns liv, og det kan betyde, at man skal hjælpe med enkelte opgaver i institutionen. Men som leder skal man huske, at det betyder noget for de børn, hvis forældre ikke kan møde op,« siger Sanne Lorentzen og uddyber:

»Man kan risikere, at det bliver ekskluderende, hvis det bliver et pres, at forældrene skal være en del af det. Jeg tror, det handler om at tage diskussionen med forældrebestyrelsen, og at lægge det op som rigtig frivilligt. Man skal kun gøre det i tilfælde, hvor det er rigtig vigtigt for institutionen, ellers kommer man til at drive rovdrift på de pressede familier,« siger hun.

Presser forældrene
Lene Bjerg Rosendahl, søn til en dreng i børnehave, forklarer, at hun sagtens kan forstå, at nogle institutioner er nødt til at bede forældrene om lidt af deres tid:

»Jeg synes egentlig, at det er okay. Lederne er pressede på pengepungen, ligesom alle andre offentligt ansatte. Så længe det begrænser sig til ikke-pædagogiske opgaver, er det fint at bruge forældretimer på den slags. Og så længe det ikke er på ugentlig basis, siger hun og uddyber, at der i hendes søns institution er en fast arbejdsdag to gange årligt.

Men i nogle institutioner stemmer ledernes forventninger ikke overens med forældrenes. Det kan få forældrene til at føle, at institutionen ikke respekterer, at nogle forældre ikke har tid eller mulighed for at give en ekstra hånd.

Rina er mor til en datter i børnehave, hun ønsker at være anonym af hensyn til samarbejdet med pædagogerne i datterens institution. Hun forklarer, at pædagogerne ofte appellerer til, at forældrene hjælper med enten at bage, arrangere julefester eller vedligeholde legepladsen. I hendes optik har det taget overhånd.

»Jeg synes, at frivilligt arbejde for institutionen kan være okay til en vis grad, men det er for meget i vores institution. Det er okay, at vi bliver bedt om at hjælpe med at renovere og vedligeholde legepladsen og institutionen. Men at spørge, om nogen kan hjælpe med at rydde op og stille frem, hjælpe ved de forskellige boder og lignende ved sommer-, jule- og fødselsdagsfester, der trækker jeg grænsen,« siger hun og uddyber, at de forældre, der løser frivillige opgaver i institutionen, bliver rost på ForældreIntra.


Om undersøgelsen
Undersøgelsen handler om samarbejdet mellem forældre og daginstitutioner og er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 447 dagtilbudsledere og 751 forældre. Desuden er der lavet interviews med 12 dagtilbudsledere og 10 forældre.

Se hele undersøgelsen om forældresamarbejde her

| Senest opdateret 22-12-2016 |