Læringsmiljøer i dagtilbud: Få gode greb til organiseringen

01/10/2017

Nyt inspirationsmateriale skal sparke gang i organiseringen af læringsmiljøer i dagtilbud. BUPL har været med under udformningen af materialet fra Børne- og Socialministeriet og ser mange gode greb til forbedringer. Men for dårlige normeringer kan vi ikke organisere os ud af, siger BUPL’s lederformand og forsker.

Af Trine Vinther Larsen

Et nyt inspirationsmateriale fra Børne- og Socialministeriet giver blandt andet forslag til, hvordan man kan skabe fokus på den læring, der ligger i dagligdagens rutiner i garderoben eller på legepladsen, og hvordan man kan bruge dagtilbuddets fysiske rammer mere fleksibelt ved at skabe rum i rummet.

Der er også forslag til, hvordan man kan udnytte lokalområdets ressourcer bedre i form af ture på biblioteket eller besøg hos den lokale kunsthåndværker eller automekaniker, som inddrages i et pædagogisk forløb om mekanik i dagtilbuddet.

»Når børn skal udvikle sig, trives og lære, er det afgørende, at de færdes i et godt og trygt læringsmiljø i deres vuggestue, børnehave og dagpleje. Nu får vi et redskab, som kan inspirere til, hvordan man ud fra lokale forhold kan organisere gode læringsmiljøer til bedst mulig gavn for børnene. Jeg tror på, at det kan styrke vores dagtilbud og give børnene en endnu mere spændende dag,« siger børne- og socialminister Mai Mercado (K) om det nye materiale.

Mange gode greb
Materialet bygger på ’Master for en styrket læreplan’ og er udarbejdet i samarbejde med Udvalget for god organisering af læringsmiljøet, som blandt andre BUPL og BUPL’s lederforening sidder med i. 

Lederformand Sanne Lorentzen ser mange gode greb i materialet, og hun får også positive tilbagemeldinger fra pædagoger, der har set det.

»Jeg holdt oplæg om det for nogle begejstrede pædagoger, og det er jo ikke fordi materialat er raketvidenskab, og meget af det, som foreslås, gør vi pædagoger allerede. Men jeg tror på, at et øget fokus på de her ting kan være med til at give os lyset tilbage i øjnene, fordi eksemplerne viser, at selv helt små ændringer i hverdagen kan gøre en rigtig stor forskel for både børn og pædagoger,« siger Sanne Lorentzen.

Lommelygter på legepladsen
Et af de inspirerende eksempler fra materialet fortæller om en børnehave, som oplevede meget uro ved aflevering og hentning af børnene, og derfor besluttede de at omorganisere både aktiviteterne og personalemæssigt, sådan at en pædagog altid var tilstede på legepladsen i ydretimerne. 

»Inde måtte børnene jo selv bestemme, hvor de ville være, og nu skulle de også have lov til at bestemme, om de ville være ude eller inde. Så sørgede man i de mørke vintermåneder for, at der var lommelygter, som børnene kunne lege med udenfor sammen med en voksen. Det gav ro til lige at lande for dem, der ville være inde, og dem, som havde behov for at få gasset af ude, kunne gøre det, og så var de også klar til at deltage i aktiviteterne, når de kom ind igen. Det var et lille greb, men havde en stor positiv virkning,« fortæller Sanne Lorentzen.

»Vi er nødt til, ikke mindst fordi normeringerne er så skrabede, som de er, at se på, om vi kan gøre noget andet, end vi plejer, og udnytte de rammer og vilkår, vi har,« siger hun.

Kræver gode normeringer
Der har også siddet arkitekter med i udvalget bag inspirationsmaterialet, og der er masser af eksempler på, hvordan ændringer af de fysiske rammer har skabt bedre organisering af garderoben eller et legerum. 

Også organisering af for eksempel spisesituationer, hvor en pædagog har taget sig af det praktiske, mens en anden har fået ro på børnene med en fælles aktivitet op til frokost, eller højtlæsning under frokost, har givet mindre uro ved spisetid.

Men selvom eksemplerne er lette at gå til, mange og gode, så er det ikke alt, et dagtilbud kan organisere sig ud af, understreger lederformand Sanne Lorentzen.

»Der er nogle grundvilkår, der skal være i orden. Der skal være en stærk faglig ledelse til at sætte pædagogisk retning, personalet skal være kvalificeret, og så kan vi heller ikke organisere os ud af alt for dårlige normeringer,« siger Sanne Lorentzen.

Brug kræfterne rigtigt
Lederformanden mener dog, at man som leder altid må se på sit dagtilbud og vurdere, om der er noget, der de ringe vilkår til trods, kan ændres til det bedre.   

Og ifølge forsker i pædagogiske rutiner Søren Smidt fra Professionshøjskolen UCC er organiseringen af hverdagens rutiner især vigtige at overveje, når ressourcerne er knappe.

»Jo færre ressourcer, jo vigtigere bliver det at sikre, at man ikke får brugt sine kræfter forkert,« siger forskeren, der snart udgiver en ny bog om læring i de pædagogiske rutiner.

Han finder meget læring overset og synes, at ideen med inspirationsmaterialet er god.

»Jeg tror, at både kvaliteten af arbejdet og arbejdsmiljøet bliver bedre, når arbejdet er godt organiseret, og man som medarbejder ved, hvad man skal foretage sig og kan være fuldt tilstede i det,« siger han.

Men han erkender også nødvendigheden af tilstrækkelige normeringer.

»Selvfølgelig er der et bundniveau. Hvis der er rigtig mange børn og en eller to voksne, det kan du ikke organisere dig ud af,« siger han.

Minister afviser minimumsnormeringer
Udvalget for god organisering af læringsmiljøet har også anbefalet netop ’tilstrækkelig normering’ og Sanne Lorentzen kalder det gerne minimumsnormeringer, som BUPL netop er fortaler for, og også får politisk støtte til fra SF, Enhedslisten og Alternativet og senest også De Radikale, der foreslår normeringer på to pædagoger og en medhjælper per ti vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn.

Men børne- og socialminister Mai Mercado (K) er imod.

»Jamen det koster en formue at indføre minimumsnormeringer, og det vil være en rigid form for regulering. Jeg vil hellere gå andre veje og se på, hvordan vi kan skabe mere tid mellem pædagoger og børn,« siger hun til DR.dk.

En af ministerens 'andre veje' er det nye materiale med inspiration til organiseringen af læringstilbud i dagtilbuddene.


5 temaer i inspirationsmaterialet 'Organisering af et godt læringsmiljø'

  • Organisering af pædagogiske aktiviteter
  • Organisering af det pædagogiske personale
  • Brug af fysiske rammer
  • Kontakt med forældre
  • Samarbejde med det omkringliggende samfund

Materialet bliver sendt i trykt udgave til alle landets kommuner, og kan desuden hentes i elektronisk form på www.emu.dk. Her findes også en kort film, som introducerer materialet.


| Senest opdateret 10-01-2017 |