Kvindekampen er ikke slut: Mænd tjener 15,7 procent mere end kvinder

03/08/2017

Først om cirka 110 år vil der være ligeløn mellem mænd og kvinder i Danmark, viser en fremskrivning fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

På kvindernes kampdag 2017 er der stadig noget at kæmpe for, skriver tre fagforbund, herunder BUPL i et fælles debatindlæg. For pædagoger bør tjene ligeså meget som diplomingeniører, der har samme længde uddannelse, mener BUPL.

Af Trine Vinther Larsen / Grafik: Jeanne Olsen

På årets kvindekampdag er der stadig kvindekampe at udkæmpe – ikke mindst, når det gælder lige løn for lige arbejde. 

Ligelønsloven blev vedtaget i 1976, men i 2017, 40 år efter, er der rykket meget lidt ved lønforskellen, og det er ’pinligt’, skriver tre fagforbund i et fælles debatindlæg i Politiken på kampdagen den 8. marts.

’Lønforskellen mellem mænd og kvinder i dagens Danmark i gennemsnit er 15,7 procent. Det på trods af, at kvinder i dag er næsten lige så meget på arbejdsmarkedet som mænd,’ skriver frontpersonerne fra Sundhedskartellet, Socialpædagogerne og BUPL.

Kvinders lønniveau skal hæves
Organisationerne konstaterer, at pædagoger i gennemsnit tjener 28.400 kroner om måneden, socialpædagoger 28.700 kroner og sygeplejersker 29.300 kroner, mens et mandedomineret fag som diplomingeniør har en gennemsnitsløn på gennemsnitligt 47.000 kroner om måneden. Også selvom uddannelseslængden er den samme.

’Det skal slet ikke ses som en kritik af ingeniørerne. Det er ikke deres lønniveau, den er gal med. Det er vores,’ lyder det fra organisationerne, der også ved overenskomstforhandlingerne i 2018 har ligeløn som tema i forhandlingerne.

’Kvindernes lønniveau skal ganske enkelt hæves. Det er lige så vigtigt at arbejde med mennesker, som det er at bygge broer,’ skriver blandt andre BUPL-formand Elisa Bergmann i debatindlægget.

Pædagoglønnen halter bagud
Nye lønudviklingstal fra 4. kvartal 2016 fra Danmarks Statistik viser, at set i forhold til samme kvartal året før, har de kommunalt ansatte pædagoger med flere dog en større lønstigning end ansatte i regioner, staten og privat.

»Lønudviklingen på det kommunale område stiger 2,5 procent mod de privatansattes 1,8 procent. Men om så de offentligt ansatte pædagoger og sygeplejerskers løn udviklede sig med 10 procent mere, halter lønnen målt i kroner og ører stadig bagud i forhold til for eksempel diplomingeniører og bygningskonstruktører,« siger forhandlingschef i BUPL Christian Esgaard Christensen.

BUPL har forud for overenskomstforhandlingerne i 2018 gennemført en medlemsundersøgelse, som viser, at medlemmerne ved forhandlingerne med Kommunernes Landsforening blandt andet ønsker sig ’højere løn’ og at ’pædagogfaget får højere lønstigninger end andre faggrupper’.


Vidste du!

Der er over 100 år til ligeløn

 • 1976: Ligelønsloven bliver vedtaget ved folketinget. Loven skulle sikre lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi.
 • 2016: 40 år senere er lønforskellen mellem mænd og kvinder stadig på 15,7 procent.
 • 2126: Ifølge fremskrivninger fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) vil der først være ligeløn om cirka 110 år.
Kilder: Danmarks Statistik og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Mandedominerede versus kvindedominerede fag: Se lønforskellen

Gennemsnitslønninger i kroner per måned for udvalgte fag med mellemlang videregående uddannelse

 1. Diplomingeniør 47.000
 2. Bygningskonstruktører 37.600
 3. Politibetjent 30.600
 4. Ergoterapeut 29.350
 5. Sygeplejerske 29.300
 6. Jordemoder 29.000
 7. Fysioterapeut 29.100
 8. Socialpædagog 28.700
 9. Pædagog 28.400
Kilde: Danmarks Statistik

Se gennemsnitslønninger i flere fag her. | Senest opdateret 21-03-2017 |