Hver femte daginstitutionsansatte oplever psykiske belastninger

05/15/2017

"Der er ingen tid at spilde," siger BUPL's Mette Aagaard Larsen om behovet for et nyt arbejdsmiljøsystem, der gør det lettere at afhjælpe de mange problemer med det psykiske arbejdsmiljø på blandt andre pædagogiske arbejdspladser.

Hver femte daginstitutionsansatte oplever psykiske belastninger, viser ny arbejdsmiljøforskning. BUPL efterlyser et nyt arbejdsmiljøsystem.

Af Trine Vinther Larsen

Andelen af psykisk belastede blandt beskæftigede danskere er steget med knap 17 procent fra 14,5 procent i 2012 til 2016 16,9 procent i 2016. Det viser netop offentliggjorte tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

For daginstitutionsansatte er stigningen 35 procent, og blandt de 36 branchegrupper, der indgår i undersøgelsen, placerer daginstitutioner sig i top ti som den 7. mest psykisk belastede branche.

I daginstitutioner oplever 19,79 procent eller hver femte ansatte således psykiske belastninger.

Stress og tidspres
De psykiske belastninger kan være oplevelser med vold, symptomer på stress og depression eller oplevelse af manglende klarhed eller ikke at have tid nok til sine arbejdsopgaver.

Faglig sekretær i BUPL, Mette Aagaard Larsen, mener ikke, at arbejdsmiljøsystemet i dag er godt nok gearet til at løfte problemerne med det psykiske arbejdsmiljø

»Vi et arbejdsmiljøsystem som passer rigtig godt til fabrikker, men måske mindre godt til uklare krav ude på daginstitutioner, og det skal vi rette op på, for ellers så bliver de her tal ved med at stige,« siger hun.

Kræver ligebehandling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø
Mette Aagaard Larsen finder det også problematisk, at over 150 vejledninger fra Arbejdstilsynet omhandler fysisk arbejdsmiljø og kemi, mens kun tre omhandler specifikke temaer inden for psykisk arbejdsmiljø.

»De psykiske arbejdsmiljøproblemer ude på institutionerne er tydelige for enhver og skal behandles på lige fod med, at man kan se, at alle skabene hænger løst på væggene og har fare for at styrte ned,« siger Mette Aagaard Larsen.

Indsatsen skal styrkes
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har på baggrund af den overordnede udvikling på arbejdsmiljøområdet erkendt, at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl, og han har annonceret, at han vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan arbejdsmiljøindsatsen kan styrkes.

Mette Aagaard Larsen håber, at Arbejdstilsynet, der tidligere af regeringen er blevet beskåret, vil blive opprioriteret, og at der vil blive udarbejdet nye vejledninger også om det psykiske arbejdsmiljø. Men der skal en helt ny tænkning og et nyt system til. 

»I dag er det sådan, at Arbejdstilsynet kun kan give påbud, hvis det er noget med det fysiske arbejdsmiljø - det er langt sværere, når det er noget med det psykiske. Det bliver vi nødt til at kigge på, for ellers har vi fortsat en lang række af arbejdsmiljøproblemer, som vi har alt for svært ved at afhjælpe med det nuværende system, og det er en falliterklæring. Der er ingen tid at spilde,« siger Mette Aagaard Larsen.

Læs mere om undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016' her.

Læs også artiklen 'FTF'ere blandt de mest psykisk belastede' på FTF.dk


Daginstitutioner i top ti over de mest psykisk belastede brancher

Branche / Andel psykisk belastede i branchen i procent
  1. Døgninstitutioner og hjemmepleje / 27,01 %
  2. Restauranter og barer / 22,62 %
  3. Hotel og camping / 22,19 %
  4. Undervisning / 21,41 %
  5. Transport af passagerer / 21,12 %
  6. Rengøring / 20,45 %
  7. Daginstitutioner / 19,79 %
  8. Hospitaler / 19,55 %
  9. Slagterier / 17,49 %
  10. Politi, beredskab og fængsler / 17,27 %

Kilde: Rapporten ’Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær 2016’, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Se rapporten og resultater for alle 36 brancher her (pdf, s. 6)


| Senest opdateret 16-05-2017 |