Guide: Sådan modtager I en ny kollega

03/13/2017

Modtagelsen af en ny kollega har stor betydning for, om den nyansatte kommer til at føle sig godt tilpas på den nye arbejdsplads. Foto: Colourbox

Enhver daginstitution oplever at skulle tage imod en ny kollega, introducere dem til dagligdagens opgaver og gøre dem til en del af fællesskabet. Men det er en kunst at sikre den gode modtagelse.

Af Eva Sofie Fritzbøger

Hvert år – både ved vinter- og sommertid – kommer et nyt, frisk kuld pædagoger ud fra landets pædagoguddannelser. De skal efter succesful jobsøgning introduceres på nye arbejds­pladser, og det har stor betydning, hvor­dan det første møde mellem pædagogen og den nye arbejdsplads spænder af. Uanset om den nyansatte er en erfaren rotte i faget eller spritny.

»Hele det her med at italesætte, at der kommer en ny, er vigtigt. Alle skal være opmærksomme på, at der sker både en faglig og social integration, og at alle har et ansvar for at hjælpe den nyansatte,« siger Rasmus Jensen, konsulent hos BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration.

Rasmus Jensen vægter modtagelsen af nye medarbejdere højt, da det kan være en stor forandring at starte i et nyt job.

»Det kan være svært, fordi den nyansatte måske selv har idéer om, hvad der er vigtigt for børnene og institutionen, men det er ikke sikkert, at det er lige det, som institutionen og kollegerne tillægger den store værdi,« siger Rasmus Jensen.

INDEN DEN NYANSATTE KOMMER

Skriv datoen i kalenderen. Flere nyansatte fortæller om, hvordan arbejdspladsen havde glemt, at de kom den dag. Det er en dårlig start på et nyt arbejde. Skriv derfor den vigtige dato ind i kalenderen, og mind hinanden om det dagen før.

Hvem gør hvad? Tænk over, hvem der har ansvaret for at introducere den nye kollega til de forskellige opgaver og give de relevante informationer. Det er primært lederens ansvar at sikre en god modtagelse, men andre kan også gavne processen.

Udpeg en særlig ansvarlig. Forskning viser, at der kan være mange fordele ved at have en specifikt udpeget person, som den nyansatte kan gå til med spørgsmål og undren.

Kontaktperson eller mentor? Måske skal den nyansatte have sådan en? En kontaktperson er den person, som den nyansatte løbende kan komme og stille spørgsmål til. En mentor er en mere fast sparringspartner, hvor udvekslingen af erfaringer er sat i system.

NÅR DEN NYANSATTE STÅR I DØREN

Hjertelig velkommen. Vis, at I har glædet jer til at møde jeres nye kollega. Det virker banalt, men det er også bare vigtigt. Vær åbne og imødekommende overfor jeres nye kollega.

Vær klare og præcise. Det nytter ikke, hvis jeres målsætninger er uklare, eller hvis forskellige kolleger giver forskellige udlægninger af samme arbejdsgang. Hav en klart italesat forståelse af dagligdagens opgaver og institutionens mål.

På rundvisning. Jeres nye kollega kender ikke huset. Husk derfor at give en grundig rundvisning kombineret med de nødvendige praktiske oplysninger.

Hovedet oven vande. Den nyansatte får meget ny information smidt i hovedet de første dage. Husk at give tid til at lagre og forstå. Noget information er det måske bedst at vente med til senere?

Hvad forventer I? Det er vigtigt at forventningsafstemme med den nye kollega, så der ikke er tvivl om kravene senere hen.

NU BLIVER DET HVERDAG

Men modtagelsen fortsætter. Husk, at din nye kollega er ny i lang tid – i flere måneder. Giv stadig plads til spørgsmål, læring og sparring.

Evaluer forløbet. Det er en rigtig god idé at evaluere på modtagelsesforløbet. Måske kan I gøre det bedre næste gang?

Brug jeres viden og erfaring. Husk, at både nyansatte og pæda­goger med mange års arbejde op under neglene kan bidrage til den faglige diskussion.

FEM TING DU SKAL HUSKE SOM NYANSAT

VÆR SOCIAL. Du får det bedst på din nye arbejdsplads, hvis du selv åbner op overfor dine nye kolleger.

STIL SPØRGSMÅL. Hvis der er noget, du ikke ved, kan du kun finde ud af det ved at spørge dig frem.

REFLEKTER. Husk at blive ved med at reflektere over dine nye arbejdsopgaver. Både den første dag og de næste mange måneder.

FIND BALANCEN. Vis, at du kan bringe nye idéer til arbejdspladsen, men pas på med at buldre ind med for meget fart og styrke.

VÆR FLEKSIBEL. Husk at være fleksibel i forhold til de normer og arbejdsgange, der er på din nye arbejdsplads.

| Senest opdateret 16-03-2017 |